Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 11.11. do 19.11.2023

SOBOTA 11.11.2023 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Majdlochovu a Polašovu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 12.11.2023 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + rodiče, bratra Karla a syna Františka  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za + Anežku Chlupovou a její rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Habáňovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 13.11.2023 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
07:00 sv. Anna Na poděkování za 33 let v klášteře a za živé a + řeholní sestry  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 14.11.2023 ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za dar uzdravení pro P. Marcela Krajzla ze Starého Jičína a P. Jiřího Koníčka (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 15.11.2023 STŘEDA 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za dar zdraví a Boží pomoc pro manžele Štěpána a Magdalénu a jejich vnučky a vnuky  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady Za + manžela Mirka, živou a + rodinu z obou stran a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Miroslava Derku a duše v očistci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 16.11.2023 ČTVRTEK 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Václava Pomikálka a Boží požehnání pro jeho rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 17.11.2023 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
07:00 sv. Anna Za + rodiče Martu a Josefa Marekovičovy (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Anežku a Bohumila Šujanovy a celou živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za + Libuši Matuchovou a její rodiče  (P. František Dobeš)
SOBOTA 18.11.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 19.11.2023 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za duše v očistci a za živé a + členy rodiny Heřmanovy a Uličných s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
Za + Aloise a Helenu Ullmannovy (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + Stanislavu Meirnerovou a rodiče (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a sestry 
12.–14. 11.   Porada děkanů – Svatý Hostýn
Sbírka na média v rukou křesťanů
 • Sbírka na charitu z minulé neděle činí 23 436 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní média.

 • Příští neděli při mši svaté v 10:00 budu udělovat svátost pomazání nemocných. Zapište se, prosím, dnes po mši svaté v sakristii nebo během týdne telefonicky na faře. Pokud by někdo potřebovat odvoz autem, je to možné.

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • V sakristii si můžete koupit stolní kalendář na rok 2024, cena 80 Kč.

 • Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 14. 11. od 16:00 na prohlídku Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 2.

 • Zveme všechny mladé na Děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 25. listopadu od 15:00 v kostele sv. Anny (u katedrály) v Olomouci. Tématem setkání je "Maria se vydala na cestu a spěchala.", takže si nezapomeňte vzít dobrou obuv a sportovní oblečení, protože se vydáme na cestu s Marií. Více informací naleznete na plakátku, děkanátním instagramu olomoucka_mladez, facebooku Mládež olomouckého děkanátu, nebo mailu mladezolomouc@gmail.com

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Sbírka na charitu z minulé neděle činí 7 885 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní média.

 • Příští neděli 19. listopadu proběhne po mši svaté farní kavárna. Kdo by se chtěl zapojit do příprav, napište se prosím do tabulky na nástěnce.

 • Na pátek 24. listopadu je po mši svaté v 18:45 naplánovaná schůzka pro ministranty. Zveme chlapce, kteří ministrují, ale i ty, kteří by se do této služby chtěli nově zapojit

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  15. listopadu 29. listopadu po mši svaté na faře.

 • Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 14. 11. od 16:00 na prohlídku Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 2

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Sbírka na charitu z minulé neděle činí 6 901 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní média.

 • Děkuji všem, kdo jste včera pomohli při brigádě kolem kostela.

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Každé pondělí v 18:00 v kapličce se ženy modlí růženec. Můžete se přidat

 • Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 14. 11. od 16:00 na prohlídku Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 2