Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 4.11. do 12.11.2023

SOBOTA 4.11.2023 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 5.11.2023 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // SBÍRKA NA CHARITU
08:00 katedrála Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o uzdravení a ochranu Panny Marie pro Pavlu a rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + rodiče a jejich rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Horčičkovu a Hradilovu (P. Ĺubomír Žák) 
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
15:30 Hodolany Dušičková pobožnost - hřbitov Hodolany (ul. Lipenská)  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 6.11.2023 PONDĚLÍ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Ducha Svatého a přímluvu andělů strážných pro rodinu Kolaříkovu a bratra Vojtěcha  (P. Jan Čukáš)
15:30 sv. Anna Za + klienty Charity Olomouc  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 7.11.2023 ÚTERÝ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Smetanovu a za dar zdraví a Boží pomoc pro sestru Jitku (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 8.11.2023 STŘEDA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. František Dobeš)
17:15 Povel - kaple mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Na poděkování za uzdravování manžela  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 9.11.2023 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
07:00 sv. Anna Za + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu (P. Ĺubomír Žák)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + manžela Jaroslava, zetě Milana, Romana, rodiče, sestru a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 10.11.2023 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za + Aloisii Machálkovou a sestry  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Ing. Jana Mrkvu a + Mrkvovy, Bendovy, Janů a Schünovy (P. Dobeš)
18:00 katedrála Na poděkování za dar života a za + Emílii Kyselovou  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 11.11.2023 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Majdlochovu a Polašovu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 12.11.2023 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + rodiče, bratra Karla a syna Františka  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za + Anežku Chlupovou a její rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Habáňovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)

Víkendovka na ministrantské faře v Náměšti na Hané pro kluky od 8 do 12 let. První víkend pro ministranty děkanátu Šumperk a Zábřeh na Moravě - 10.–12. 11. 2023
Víkendovka na ministrantské faře v Náměšti na Hané pro kluky od 8 do 12 let. První víkend pro ministranty děkanátu Šumperk a Zábřeh na Moravě. 10.–12. 11. 2023
12.–14. 11.   Porada děkanů – Svatý Hostýn
 • Dnes se při bohoslužbách koná sbírka na charitu.

 • Do 8. listopadu máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • V sakristii si můžete koupit stolní kalendář na rok 2024, cena 80 Kč.

 • Zveme všechny mladé na Děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 25. listopadu od 15:00 v kostele sv. Anny (u katedrály) v Olomouci. Tématem setkání je "Maria se vydala na cestu a spěchala.", takže si nezapomeňte vzít dobrou obuv a sportovní oblečení, protože se vydáme na cestu s Marií. Více informací naleznete na plakátku, děkanátním instagramu olomoucka_mladez, facebooku Mládež olomouckého děkanátu, nebo mailu mladezolomouc@gmail.com

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Dnes se při bohoslužbách koná sbírka na charitu.

 • Dušičková pobožnost na hřbitově v Hodolanech (ul. Lipenská) bude dnes odpoledne v 15:30.

 • Do 8. listopadu máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Dnes se při bohoslužbách koná sbírka na charitu.

 • Do 8. listopadu máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

 • Ve středu je mše svatá v 17:15 v kapli na Povelu.

 • Ve čtvrtek 9. listopadu od 19:00 bude další Kytarová adorace. Více informací na letáku ve vývěsce. Všichni jste srdečně zváni.

 • Ve čtvrtek v 19:00 bude na faře setkání Farní rady.

 • Podzimní farní brigáda bude 11. listopadu 2023 od 9:00. Rezervujte si tento termín pro společnou práci, zábavu i povídání. Práce je jako na kostele. Kdo nemůžete osobně přiložit ruku k dílu můžete napéct / uvařit pro brigádníky. Prosím, ohlaste se ale včas Vítkovi Švorčíkovi.

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …