Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 24.2. do 3.3.2024

SOBOTA 24.2.2024 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro Martina Kučeru  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 25.2.2024 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Prosba k Panně Marii, patronce Ruska, k brzkému ukončení ruské válečné agrese na Ukrajině  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Lubomír Žák)
10:35 Nové Sady 10:00 Křížová cesta // Za živou a + rodinu Dufkovu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
PONDĚLÍ 26.2.2024 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za rodiče a rodinu bratra  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 27.2.2024 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za lékaře, zdravotnický a ošetřovatelský personál  (P. Lubomír Žák)
STŘEDA 28.2.2024 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 29.2.2024 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci  (P. Lubomír Žák)
18:00 sv. Anna Na poděkování za dar života a Boží požehnání pro rodinu Kučerovu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 1.3.2024 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Jan Čukáš)
17:30 sv. Anna Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Za + Sylvu a Antonína Gazdošovy a živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 2.3.2024 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro sestru, syna, dcery, vnoučata a jejich rodiny  (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna 16:00 Mariánské večeřadlo // Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 3.3.2024 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za + Marii a Ladislava Jedličkovy a Josefa Kvapila  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
09:35 Nové Sady 9:00 Křížová cesta // Za rodiče Františku a Jaroslava Ingrovy a za bratra Františka s manželkou  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Miladu a Karla Popovských, rodiče a sourozence, Anežku a Jana Kosíkovy, rodiče a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udílení svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 

26.–28. 2. – Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincie – Velehrad
 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 u sv. Anny a v neděli v 15:00 v katedrále. Zapište se, prosím v sakristii (jednotlivci i společenství).

 • Dnes se koná sbírka Haléř svatého Petra. Jménem Svatého otce díky všem dárcům!

 • Zítra v 19:00 je setkání farní rady na faře

 • ve čtvrtek 29. února jsou na večerní mši svatou zvány děti

 • 9. března 2024 -Postní duchovní obnova pro manžele Jednodenní obnova pro manžele s hlídáním dětí. Mše svatá se koná v hradní kapli na hradě Bouzov (10:00), oběd a občerstvení zajištěny. Informace a přihlášky - rodinnyzivot.cz

 • Farnost Zábřeh ve spolupráci s cestovní kanceláří Awer Tour ve dnech 19. 5. - 25. 5. pořádá pouť do Říma s duchovním doprovodem. Termín přihlášky je – do konce února!  V případě zájmu kontaktujte paní Janu Krmelovou z cestovní kanceláře Awer Tour v Zábřehu, která poskytne podrobné informace a zařídí vše potřebné. Kontakt: tel. 583 418 297, mob. 731 626 506. 

 

HODOLANY:
 • Pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela činí 10 000 Kč. Díky všem dárcům.

 • Dnes se koná sbírka Haléř svatého Petra. Jménem Svatého otce díky všem dárcům!

 • Dnes po mši svaté proběhne druhé kolo volby do farní rady. Jsou připraveny lístky se jmény těch, kteří obdrželi největší počet hlasů v prvním kole. Dnes označte jména tří kandidátů, které navrhujete do pastorační rady a dva do ekonomické rady. Volit může každý hodolanský farník nad 15 let. Zvolit může být farník nad 18 let. Dohled nad právností má volební komise.

 • Dnes po mši svaté proběhne farní kavárna

 • Kdo by chtěl ještě přinést korpusy z adventních věnců, má možnost, příští týden je vrátíme na Charitu

 • V pátek 1. února jsou na večerní mši svatou zvány děti

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  28. února a 13. března po mši svaté na faře.

 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Zapište se, prosím, do tabulky za lavicemi (jednotlivci i společenství).

 
NOVÉ SADY:
 • Pravidelná měsíční sbírka na opravu věže kostela činí 11 235 Kč. Díky všem dárcům.
 • Dnes se koná sbírka Haléř svatého Petra. Jménem Svatého otce díky všem dárcům!

 • Dnes po mši svaté bude farní kavárna na faře

 • V pátek NEBUDE bohoslužba v kapli na Povelu.

 • Ve čtvrtek v 19:00 je setkání farní rady na faře

 • Od 3. neděle postní, tedy od 3. března budou nedělní mše svaté v 9:35

 • Křížové cesty jsou vždy v neděli v 9:00. Zapisujte se, prosím, na nástěnce pod kúrem (jednotlivci i společenství).

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Prosíme o dobrovolníky na úklid kostela. Jedná se o cca 1 hodinu jednou za měsíc. Kontaktovat můžete paní Hanákovou nebo Moniku Kolářovou – 605 045 807. Předem děkuji všem ochotným.

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.