Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 24.6. do 2.7.2023

SOBOTA 24.6.2023 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 25.6.2023 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Gizelu a Antonína Kyselých a celou živou a + rodinu (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály zvláště na poděkování za uplynulý školní rok, Boží ochranu a požehnání na prázdniny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 26.6.2023 PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 27.6.2023 ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 28.6.2023 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Pavlu a děti  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany (vigilie) Za Anežku Lexmaulovou a živou a + rodinu Lexmaulovu a Hrabalovu  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady (vigilie) mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 29.6.2023 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro sestru, syna, dcery, vnoučata a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 30.6.2023 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
07:00 katedrála Za + Andělu Záhorovskou a za živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
17:15 katedrála Svátost smíření (do mše svaté) 
18:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 1.7.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za dary Ducha Svatého pro Společnost sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
08:45 sv. Anna Mariánské večeřadlo (začíná po mši svaté) 
NEDĚLE 2.7.2023 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Pavlu a děti  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Bohdanu Sokolíkovou (100, výročí narození), za živou a + rodinu Sokolíkovu, Macháčkovu, Chromcovu a za uzdravení nemocných  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
Výročí posvěcení katedrály
 • FARNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI – se koná dnes od 15:00 (parkán). Přijměte srdečné pozvání – všichni – malí i velcí. Těšíme se !

 • VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY – v pátek 30. června. V 18:00 celebruje mši svatou otec biskup Josef Nuzík

 • Připravujeme Farní pouť 21. července „Po stopách arcibiskupa Josefa Karla Matochy“. Pojedeme do jeho rodiště – Pitína u Uherského Brodu a na zpáteční cestě se zastavíme na mariánském poutním místě Provodov. Zapisujte se v sakristii. Cena je 200 Kč.

 • srpna plánujeme farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Můžete se přihlásit do konce června v sakristii.

 • Potravinová banka v Olomouci hledá pracovníka do skladu – řidiče https://www.pbolomouc.cz/

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího Arcidiecézního centra pro rodinný život. Bližší informace – vývěska nebo P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci 731 621 207

 • Kristýn služebník hledá nového kolegu na pozici IT technik a obchodník. Více na kristyn.cz

 • Z rozhodnutí Arcibiskupství k 1. 7. 2023 dochází ke změně ve správě farností v Olomouci: P. Ladislav předává farnost Holice novému administrátorovi P. Th.Lic. Josefu Mikuláškovi, Ph.D., dosavadnímu kaplanovi ve Šternberku a vyučujícímu na CMTF UP, který bude v Holici bydlet. Ke stejnému datu je P. Ladislav navíc (ke katedrále a Hodolanům) jmenován administrátorem farnosti Nové Sady, kterou přebírá od Mons. Mgr. Františka Hanáčka. Faktické předání a převzetí se uskuteční v polovině července.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • V pátek mše svatá v Hodolanech NEBUDE. Všechny zvu na 18:00 do katedrály k oslavě Výročí jejího posvěcení (1131)
 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli a v pátek

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Během prázdnin bude mše svatá pouze v neděli v 10:00

 • K 1. 7. 2023 dochází z rozhodnutí Arcibiskupství ke změně ve vedení farnosti. Administrátorem se stane P. Th.Lic. Josef Mikulášek, Ph.D., dosavadní kaplan ve Šternberku a vyučující na CMTF UP (bude bydlet na faře v Holici). K faktickému převzetí farnosti dojde v polovině července.