Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 18.6. do 26.6.2022

SOBOTA 18.6.2022 SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:30 katedrála Jáhenské svěcení - světitel Mons. Antonín Basler, pomocný biskup 
NEDĚLE 19.6.2022 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na opravu střechy) Za + manžele Zezulovy a Pišťákovy  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Kalmanovu 
Po mši svaté požehnání dopravních prostředků  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 20.6.2022 PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 130 let působení Sboru dobrovolných hasičů s prosbou o Boží požehnání pro obce Čertoryje a Drahlov (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 21.6.2022 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
07:00 sv. Anna Za nová duchovní povolání  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 22.6.2022 STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Vigilie - Za + Annu Podhorovou a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Vigilie - Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 23.6.2022 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
07:00 katedrála Za smíření a dobré vztahy mezi otcem a synem  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + Michaelu Pohankovou  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 24.6.2022 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
07:00 katedrála Za + maminku Veroniku a Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu Němcovu  (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála ADORACE ZA POSVĚCENÍ KNĚŽÍ - do 17:30
17:15 Hodolany ADORACE za posvěcení kněží a svátost smíření (P. František Dobeš)
17:30 katedrála Společné zakončení adorace a svátostné požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Miladu a Karla Čechovy  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Prosba o Boží požehnání  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 25.6.2022 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
09:30 katedrála Kněžské svěcení - světitel arcibiskup Jan 
NEDĚLE 26.6.2022 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za P. Libora Churého  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky, dobrodince katedrály a na poděkování Pánu za udělené dary v uplynulém školním roce  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Z celého srdce děkuji všem, kteří jste připravovali čtvrteční oslavu Božího Těla. A velké díky také všem, kteří jste včera pomáhali s organizací jáhenského svěcení.

 • Dnes od 15:00 na parkánu u katedrály máme Farní den. Všechny vás mladé i zralé srdečně zvu.

 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to den, kdy se církev modlí za posvěcení kněží. Prosím, jménem všech kněží, o modlitbu za nás! V katedrále bude od 15:00 možnost tiché adorace, kterou společně zakončíme v 17:30 zasvěcením Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. V 18:00 pak začíná mše svatá.

 • V sobotu 26. 6. v 9:30 kněžské svěcení. Světitel arcibiskup Jan. Jiná mše v tento den nebude.

 • Ve čtvrtek 30. 6. – Výročí posvěcení katedrály (1131). 17:00 – mše svatá při které se rozloučíme s otcem arcibiskupem Janem. Očekáváme vetší množství věřících. Pokud chcete pomoci s organizací, přihlaste se, prosím, u paní Jany Kučerové (kostelníkové).

 • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 • Prázdninový seriál – Příběhy z vlčího batůžku – videopříběhů pro děti, který vznikl ve spolupráci s časopisem Immaculata. Každý pátek vyjde na YouTube nový příběh, ve kterém hrají děti dětem. QR kód na vývěsce.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná sbírka na opravu střechy kostela.

 • Farní odpoledne se koná dnes od 14:00 hod. na faře. Navazujeme prozatím skromněji na přerušenou tradici a počítáme s posezením a občerstvením na faře. Každý je zván. Individuální příspěvky k občerstvení, zejména vlastní produkty a výtvory, jsou vítány. Těšíme se na setkání.

 • Ve středu po mši svaté budu zapisovat úmysly mší svatých červenec – září.

 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Od 17:15 bude adorace a možnost svátosti smíření (jako na každý první pátek). V 18:00 mše svatá.