Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 29.10. do 6.11.2022

SOBOTA 29.10.2022 BL. MARIE RESTITUTY KAFKOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Na poděkování za 85 let života a + manžela Tomáše  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 30.10.2022 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ
08:00 katedrála Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Valentínu a Pavlu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na poděkování za Boží požehnání pro rodinu Hanákovu a Pavlovu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
14:30 hřbitov Dušičková pobožnost na ústředním hřbitově v Neředíně 
PONDĚLÍ 31.10.2022 PONDĚLÍ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
15:30 sv. Anna Za + klienty Charity Olomouc  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 1.11.2022 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - DOPORUČENÝ SVÁTEK
07:00 katedrála Za kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Lexmaulovu a Hrabalovu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík (doprovází sbor Žerotín) 
Za živé a + členy rodiny Heřmanovy a Uličných, duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 2.11.2022 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
07:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za všechny věrné zemřelé  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za všechny věrné zemřelé  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady Za všechny věrné zemřelé  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 3.11.2022 ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za řeholní sestry a nová povolání k řeholnímu životu (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za rodinu Machalovu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 4.11.2022 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
07:00 sv. Anna Prosba o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Kristýnu při narození dítěte  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za + Bohumila Zdařila a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 5.11.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za všechny svázané a zotročené duše  (P. Jiří Koníček)
16:00 sv. Anna Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 6.11.2022 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SBÍRKA NA CHARITU
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodinu Ižovu a Jedličkovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi: Za + kamarádku Marcelu Jemelkovou Nardy  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Na poděkování za 90 let života a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
16:00 --- Dušičková pobožnost na hřbitově v Hodolanech a v Holici
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 32 537 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!!

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Abychom alespoň něco ušetřili na energiích, budou od tohoto týdne všechny mše svaté během týdne – mimo neděle a slavnosti – v kostele svaté Anny vedle katedrály.

 • Zvyšující se ceny energií se týkají také naší farnosti. Distributor elektřiny nám zvýšil od 1. 9. ceny z 1,90 Kč/ kWh na 4,50 Kč/kWh. U plynu máme zatím do konce roku garantovanou cenu 0,49 Kč/kWh.

 • Centrum pro rodinu pořádá pro rodiče a prarodiče dopolední seminář o výchově, s názvem – Jak vést děti k odpovědnosti. Termín: sobota 5. listopadu 2022, v čase 09:00 - 13:30. Místo: Farní dům u katedrály sv. Václava, Mlčochova 7, Olomouc. Informace a přihlášky zde

 • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI JE MOŽNÉ ZÍSKAT UŽ PŘED 1. LISTOPADEM. Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

1) daný den přijmout eucharistii

2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé

3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce

4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 

 • Bohoslužby v katedrále 1. 11. – Všech svatých – doporučený svátek: 7:00 a 18:00 (pontifikální)

 • Bohoslužby v katedrále 2. 11. – Všech věrných zemřelých „dušičky“: 7:00 a 18:00 (pontifikální)

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - plnomocné odpustky, centrum pro rodinu

 • Díky všem dárcům. Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 7 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!!

 • Výtěžek z Misijního jarmarku a kavárny činí 6 790 Kč. Částka bude odeslána na Papežské misijní dílo. Děkuji všem organizátorům – malým i velkým a také velké poděkování vám všem, kteří jste i touto formou, mimo sbírku, přispěli na misijní dílo.

 • Příští neděli se koná sbírka na Charitu

 • Zvyšující se ceny energií se týkají také naší farnosti. Distributor elektřiny nám zvýšil od 1. 9. ceny z 1,90 Kč/ kWh na 4,50 Kč/kWh. U plynu máme zatím do konce roku garantovanou cenu 0,49 Kč/kWh.

 • Nejbližší biblické hodiny se konají o středách 2. a 16. listopadu po mši svaté na faře.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Mše svatá 1. 11. – Všech svatých – doporučený svátek: 18:00 // Mše svatá 2. 11. – „dušičky“ 18:00

 • Pobožnost na hřbitově v Hodolanech – neděle 6. 11. v 16:00

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - plnomocné odpustky, centrum pro rodinu

 • Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 3 980 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!!

 • Příští neděli se koná sbírka na Charitu.

 • Zvyšující se ceny energií se týkají také naší farnosti. Distributor elektřiny nám zvýšil od 1. 9. ceny z 1,90 Kč/ kWh na 4,50 Kč/kWh. U plynu máme zatím do konce roku garantovanou cenu 0,49 Kč/kWh.

 • Mše svatá 1. 11. – Všech svatých – doporučený svátek: 18:00 (viz Pořad bohoslužeb na listopad, nástěnka)

 • Mše svatá 2. 11. – Všech věrných zemřelých „dušičky“: 18:00

 • Pobožnost na hřbitově v Holici – neděle 6. 11. v 16:00