Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 18.2. do 26.2.2023

SOBOTA 18.2.2023 SOBOTA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
14:00 katedrála mše svatá pro varhaníky z diecéze - celebruje biskup Josef Hrdlička 
NEDĚLE 19.2.2023 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA
08:00 katedrála Za + manžela, švagry Milana a Mariana, za rodiče z obou stran a za duše v očistci (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Ladislava Šulce  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady Za + Ing. Karla Waltra  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 20.2.2023 PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za rodinu Majdlochovu a Polášovu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 21.2.2023 ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živé a + občany Starého Jičína  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 22.2.2023 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
07:00 katedrála Za + sestru a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:30 --- katedrála a Hodolany: Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík 
Za vyslyšení prosby a požehnání pro rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 23.2.2023 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o dar síly a trpělivosti při každodenním boji s vážnou nemocí  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 24.2.2023 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
07:00 sv. Anna Za + manžela (10. výročí) a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
17:30 --- Sv. Anna a Hodolany: Pobožnost Křížové cesty
18:00 Hodolany Za rodinu Zezulovu a Pišťákovu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
SOBOTA 25.2.2023 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
08:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - biskupové Josef a Antonín
NEDĚLE 26.2.2023 1. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče, sourozence a celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Jiřího Lexmaula, živou a + rodinu Lexmaulovu a Hrabalovu (8:30 Pobožnost Křížové cesty)  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Primiční mše svatá P. Bernarda Ondřeje Mléčky, OFM
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (9:30 Pobožnost Křížové cesty) (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
 • Dnes se koná sbírka Haléř sv. Petra. Jménem papeže Františka díky všem dárcům.

 • Děkuji všem, kteří připravili a zorganizovali včerejší Dětský karneval a také všem dárcům tomboly.

 • V tomto týdnu Popeleční středou začíná postní doba. Popeleční středa je vstupní branou do čtyřicetidenního postního období před Velikonocemi. Na Popeleční středu je popelem udělováno znamení kříže na čelo (= popelec). Popel má lidem připomínat, že jsme prach a v prach se navrátíme. Toto znamení nás vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi dny přísného postu od masa a újmy (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

 • V postní době budeme konat pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. Mimořádně bude Křížová cesta i na Popeleční středu od 17:30. Prosím, abyste se zapsali v sakristii k vedení KC.

 • Všechny děti zvu na mši svatou ve čtvrtek 23. února, převážně ty z pondělních a středečních katechezí

 • Příprava biřmovanců bude v pátek v 19:00 ve farním domě.

 • Příští neděli bude novokněz P. Bernard Ondřej Mléčka OFM, slavit zde v katedrále v 10:00 primiční mši svatou. K této mimořádné události vás všechny co nejsrdečněji zvu.

 • Návštěva kněze u nemocných a starých (katedrála, Hodolany, Holice). Kolem nás žije hodně starších či nemocných bratří a sester, kteří pravidelně chodili do kostela na mši svatou a ke svátostem a teď už jim to věk či nemoc neumožňuje. Připravujeme se oslavit největší svátky naší víry, a tak bych rád, aby i oni měli možnost setkat se s Pánem Ježíšem ve svátosti smíření, svatém přijímání a ve svátosti pomazání nemocných. Nejedná se, prosím, o poslední pomazání!!! Pokud máte v rodině někoho takového, můžete ho nahlásit v sakristii a některý z kněží pak ve čtvrtém nebo pátém postním týdnu za ním přijdeme. Je nesmírně důležité, aby i ti, kteří už nemohou, prožívali svůj život – někdy i kříže a bolesti – ve spojení s Ježíšem.

 • Popeleční středou začíná duchovní cvičení pro muže Exodus Lent 2023 čas modlitby, askeze a bratrství.

 • Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce "Postní kapky" téma - MODLITBA. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cz nebo plakátku.

 • Diecézní setkání pro všechny, kdo se považují za součást charismatické obnovy nebo s ní sympatizují, se uskuteční v sobotu 4. března 2023 v prostorách Arcibiskupského paláce v Olomouci. Charismatická obnova

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Dnes se koná sbírka Haléř sv. Petra. Jménem papeže Františka díky všem dárcům.

 • Dnes po mši svaté bude další farní kavárna.

 • Letní pobyt pro děti z naší farnosti proběhne v termínu od  7. - 5. 8. 2023. Pojedeme do Vysokých Žibřidovic. Přihlášky budou k dispozici na zadních lavicích. 

 • Děti jsou zvány na mši svatou v pátek od 18:00, v týdnu jarních prázdnin páteční katecheze pro děti nebude

 • Biblická hodina se koná na Popeleční středu 22. února po mši svaté na faře.

 • V postní době budeme konat pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Mimořádně bude Křížová cesta i na Popeleční středu od 17:30. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Dnes se koná sbírka Haléř sv. Petra. Jménem papeže Františka díky všem dárcům.

 • V postní době budeme konat pobožnost Křížové cesty vždy v neděli v 9:30. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.