Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 4.3. do 12.3.2023

SOBOTA 4.3.2023 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 5.3.2023 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty // Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu rodiny, vedení Duchem Svatým a za duše v očistci (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Zvláště pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Tománkovu, Tomčíkovu a Karáskovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty (Sr. Kristýna a Dagmar) 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci s řeholní sestry 
PONDĚLÍ 6.3.2023 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + učitele, spolužáky a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 7.3.2023 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování Panu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok s prosbou za dar zdraví do dalších let (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 8.3.2023 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Josefa Jakůbka, + syna Stanislava a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany na daný úmysl  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady 17:30 Pobožnost Křížové cesty // mše svatá  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 9.3.2023 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volná intence  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE u sv. Anny a sv. smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Za vyslyšení prosby a požehnání pro rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 10.3.2023 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
17:30 --- Katedrála a Hodolany - Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Za + Silvu Gazdošovou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 sv. Anna Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou a za její + rodiče Rodnické  (P. František Dobeš)
SOBOTA 11.3.2023 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za + Naděždu Kršjakovou a celou živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 12.3.2023 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za ochranu nově počatého života (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany 8:00  Pobožnost Křížové cesty // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Roberta a rodinu Dočkalovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
Porada děkanů – AO
 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. Prosím, abyste se zapsali v sakristii k vedení KC.

 • Příprava biřmovanců bude v pátek v 19:00 ve farním domě.

 • Rodinné centrum Slunečnice srdečně zve maminky na mateřské dovolené na duchovní obnovu, která bude vždy dopoledne ve dnech 20. - 23. března v klášteře dominikánů. Informace o hlídání dětí, program jednotlivých dnů a přihlášky naleznete na blogspot.com

 • Charita vyhlásila pro děti soutěž o nejoriginálnější postní kasičku. Co a jak najdete na vývěsce kostela nebo na stránkách Charity Olomouc.

 • Návštěva kněze u nemocných a starých (katedrála, Hodolany, Holice). Kolem nás žije hodně starších či nemocných bratří a sester, kteří pravidelně chodili do kostela na mši svatou a ke svátostem a teď už jim to věk či nemoc neumožňuje. Připravujeme se oslavit největší svátky naší víry, a tak bych rád, aby i oni měli možnost setkat se s Pánem Ježíšem ve svátosti smíření, svatém přijímání a ve svátosti pomazání nemocných. Nejedná se, prosím, o poslední pomazání!!! Pokud máte v rodině někoho takového, můžete ho nahlásit v sakristii a některý z kněží pak ve čtvrtém nebo pátém postním týdnu za ním přijdeme. Je nesmírně důležité, aby i ti, kteří už nemohou, prožívali svůj život – někdy i kříže a bolesti – ve spojení s Ježíšem.

 • V sobotu 18. března má olomoucký děkanát společně s přerovským děkanátem Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání v katedrále. Od 15:00 bude modlitba růžence. Od 16:00 adorace NSO a v 17:00 mše svatá s biskupem Josefem Hrdličkou. Udělejte si, prosím, na tuto prosebnou pouť čas a přijďte.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Biblická hodina se koná ve středu 8. března po mši svaté na faře.

 • Letní pobyt pro děti z naší farnosti proběhne v termínu od  30. 7. - 5. 8. 2023. Pojedeme do Vysokých Žibřidovic. Přihlášky budou k dispozici na zadních lavicích. 

 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • V postní konáme pobožnost Křížové cesty vždy v neděli v 9:30 a ve středu v 17:30. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.