Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 10.7. do 17.7.2022

NEDĚLE 10.7.2022 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Boženu Čapkovou  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 80 let života, + manžela Jana a celou živou a + rodinu (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 11.7.2022 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 12.7.2022 ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za úplné uzdravení z těžkých nemocí  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 13.7.2022 STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Jaromíra Webera, rodiče a bratra  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 14.7.2022 ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za vnoučata a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář) 
PÁTEK 15.7.2022 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za Boží pomoc pro rodinu Jedličkovu  (P. František Dobeš)
SOBOTA 16.7.2022 PANNY MARIE KARMELSKÉ
08:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 17.7.2022 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na opravu střechy kostela) Za + Stanislavu Andresovou a duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Naděždu Dokoupilovou, její rodiče, sestry a žijící děti s rodinami (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)