Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 1.4. do 16.4.2023

SOBOTA 1.4.2023 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 2.4.2023 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:00 katedrála 7:30 Sv. smíření // Za obrácení a uzdravení tatínka a požehnání pro celou rodinu (P. Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty a svátost smíření //  (P. František Dobeš)
09:00 katedrála Svátost smíření do 11:00 
10:00 katedrála Žehnání ratolestí a průvod - pontifikální biskup Josef Nuzík // Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty a svátost smíření // mše svatá (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty s dómskými ministranty 
PONDĚLÍ 3.4.2023 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce (P. Jan Čukáš) //  11:30 Charita - mše svatá (P. L. Švirák) 
ÚTERÝ 4.4.2023 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za živé a + řeholní sestry a za řidiče na cestách  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 5.4.2023 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 6.4.2023 ZELENÝ ČTVRTEK
09:30 katedrála MISSA CHRISMATIS - mše se svěcením posvátných olejů - přenos (odkaz níže)
18:00 Hodolany Za živé a + kněze hodolanské farnosti  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín Basler
Za kněze olomoucké arcidiecéze  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady Za živé a + kněze holické farnosti (P. Jan Čukáš)
PÁTEK 7.4.2023 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
08:00 sv. Anna Modlitba se čtením a Ranní chvály s kanovníky 
15:00 --- HODOLANY a HOLICE: Obřady Velkého pátku 
15:00 katedrála Pašijový příběh (mladí z farnosti) a zahájení novény k Božímu milosrdenství
18:00 katedrála Velkopáteční obřady - předsedá biskup Antonín Basler 
SOBOTA 8.4.2023 BÍLÁ SOBOTA
08:00 sv. Anna Modlitba se čtením a Ranní chvály s kanovníky 
15:00 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství  (P. Ladislav Švirák)
20:00 Hodolany VELIKONOČNÍ VIGILIE: Za živou a + rodinu Ponížilovu, Rumanovu  (P. František Dobeš)
20:00 katedrála VELIKONOČNÍ VIGILIE pontifikální biskup Antonín Basler 
Za ministranty, kostelníky, varhaníky a zpěváky  (P. Ladislav Švirák)
20:00 Nové Sady VELIKONOČNÍ VIGILIE: Za všechny, kdo se starají o farní kostel  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 9.4.2023 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
08:00 katedrála Volný úmysl  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela   (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín Basler; žehnání pokrmů 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela   (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 10.4.2023 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
08:00 katedrála Volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Vladislava Hubáčka, Boží požehnání  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování Bohu za 75 let života  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Mše svatá (P. Ladislav Švirák)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 11.4.2023 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 12.4.2023 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Za + Jana Valčíka, + z rodiny Skřipkovy, Liškovy, Povalačovy a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Ludmilu Molíkovou  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady Mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 13.4.2023 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření - od 17:30 Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Františku Kovaříkovou a manžela s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 14.4.2023 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
14:00 katedrála Svatební obřad: David Spáčil a Hana Hrnčířová  (P. Ladislav Švirák)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu, Turkovu a Novotných (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 15.4.2023 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
08:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 16.4.2023 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za dary Ducha Svatého pro studenty  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Helenu Boháčovou, manžela, rodiče, sourozence a celou živou a + rodinu // zakončení zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství a svátostným požehnáním  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za + MUDr. Jiřího Pistulku  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • MISSA CHRISMATIS NA ZELENÝ ČTVRTEK V 9:30 BUDE VYSÍLÁNA NA YOUTUBE:
   
  Dnes odpoledne v 15:00 bude pobožnost Křížové cesty s ministranty. Po KC mají všichni ministranti schůzku. Bude nácvik na službu při obřadech Svatého týdne.
 • Svátost smíření. Příležitost ke svaté zpovědi během Svatého týdne je na vývěskách i na farním webu.

 • Bohoslužby ve Svatém třídenní – všechny časy najdete v pořadu bohoslužeb na vývěskách i na farním webu.

 • Zelený čtvrtek Missa chrismatis. Ve čtvrtek v 9:30 bude biskup Josef Nuzík slavit mši svatou při které posvětí olej katechumenů, olej nemocných a posvátné Křižmo. Je to den ustanovení svátosti kněžství, proto kněží při této mši obnovují své kněžské závazky. Každoročně je v katedrále přítomno víc jak 200 kněží a ještě víc ministrantů z celé arcidiecéze. Kdo máte možnost, přijďte se společně s námi modlit za naše posvěcení.

 • Velký pátek – den přísného postu od masa a újmy. V 15:00 bude v parkánu u katedrály Pašijový příběh, který připravili mladí z naší farnosti. Je státní svátek, udělejme si čas. Všechny srdečně zvu.

 • Boží Hrob – příležitost k osobní modlitbě u Božího hrobu bude na Velký pátek po obřadech do 21:00 a na Bílou sobotu od 8:00 do Velikonoční vigilie, která začíná ve 20:00 žehnáním ohně.

 • Novéna k Božímu milosrdenství – tak jako vloni i letos budeme v katedrále prožívat Novénu k Božímu milosrdenství od Velkého pátku do druhé neděle velikonoční. Časy novény jsou uvedeny v programu bohoslužeb. Od Neděle Zmrtvýchvstání budeme Korunku zpívat. Všechny vás k této modlitbě zvu.

 • Žehnání pokrmů – se koná při bohoslužbách o neděli Zmrtvýchvstání. Pokrmy si přineste, doma pak můžete slavnostní oběd zahájit právě požehnanými pokrmy.

 • Sbírka na Svatou Zemi – se koná tradičně u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Sbírka na služné kněží (platy duchovních) – se koná v Neděli Zmrtvýchvstání Páně 9. dubna v celé olomoucké arcidiecézi. K této příležitosti byla vydána malá skládanka „Církev pomáhá lidem, já pomůžu jí“, kde jsou stručně shrnuta data o hospodaření, počtu kněží a dalších zaměstnanců i slovo administrátora diecéze biskupa Josefa Nuzíka. Skládanku si vezměte na stojanu s tiskovinami u východu. Jménem všech kněží vás prosím o štědrost při této sbírce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Postní almužna. Děkuji všem, kdo jste se zapojili do Postní almužny. Postní krabičky s almužnou můžete přinést během Svatého týdne do sakristie.

 • Podpora petice: Jedná se o petici  Aliance pro rodinu, z. s., která  požaduje zákaz surogátního mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi. Tato petice bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Podrobné informace naleznete v odkazu níže, petiční arch v příloze. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu - Casablanskou deklaraci. Více informací naleznete zde: https://www.cirkev.cz/mezinarodni-skupina-predklada-navrh-na-celosvetovy-zakaz-nahradniho-materstvi_21851

 • Národní pochod pro život. Pokud se chystáte jet v sobotu 15. dubna z Olomouce v 6:50a chcete využít tuto možnost, a ještě jste se nepřihlásili, využijte formulář na http://pochodprozivot.cz.

 • Sestry františkánky nabízí ubytování v samostatné bytové jednotce (se samostatným vstupem) mladým svobodným pracujícím (dívky, třeba i kluci). Domek má tři 1-lůžkové pokoje, sdílenou kuchyň, sociálku (2 WC, 1 koupelnu). Pokoje a kuchyně jsou vybavené. K dispozici lednička, pračka, sušička, terasa. Cena 7 850,- Kč/měsíc. Nástup možný od srpna 2023. Adresa: Akademická 4, Olomouc. Další informace na kolejeaks.cz 732 250 998. Sr. Dagmar

 • Čtení Bible v průběhu 24 hodin – od pondělí 3. 4. od 17:00 do úterý 4. 4. do 17:00 v kapli sv. Jeronýma v 1. patře olomoucké radnice. Zapojit se mohou všichni. Podrobné informace a přihlášky na: paschaliaolomucensia.cz nebo tel.: 604 557 892

 • Děkanátní centrum pro rodinu https://olomouc.dcpr.cz/: v pondělí 17. dubnazačíná – Kurz efektivního rodičovství 8 setkání pod vedením lektorky Mgr. Marcely Anežky Kořenkové. Více informací a přihlášky - zde // - 14. května 2023   - Valašské setkání chlapů Rajnochovice další chlapský víkend zaměřený na rozvíjení mužství a mužské spirituality prožíváním života v manželství.    informace a přihlášky - zde // 26. - 28. května 2023 - Víkend pro otce s dětmi od 7 let - Do hlubin země – Javoříčko informace a přihlášky - zde

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu – Zelený čtvrtek 18:00; Velký pátek 15:00 a Bílá sobota 20:00

 • Neděle Zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí v 8:30

 • Farní kavárna proběhne o 2. neděli velikonoční 16. dubna. Kdo by se chtěl zapojit do příprav, napište se prosím do tabulky na nástěnce

 • Svátost smíření v Hodolanech:

  Květná neděle 2. dubna  

  8:00 – 8:30 P. František Dobeš

  Zelený čtvrtek 6. dubna

  17:15 – 18:00 P. František Dobeš

   

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu – Zelený čtvrtek 18:00; Velký pátek 15:00 a Bílá sobota 20:00

 • Neděle Zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí v 10:00

 • Svátost smíření v Holici: 

Květná neděle 2. dubna  

9:30 – 10:00

P. Ján Čukáš

Zelený čtvrtek 6. dubna

17:15 – 18:00

P. Ján Čukáš