Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 30.9. do 8.10.2023

SOBOTA 30.9.2023 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 1.10.2023 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 80 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání (P. Jiří)
08:30 Hodolany Za + Jana Pavla a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + manžele Jana a Ludmilu Suchánkovy a Jana a Marii Suchánkovy (P. Čukáš)
10:35 Nové Sady Na poděkování za 68 let života s prosbou o požehnání do dalších let  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 2.10.2023 PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 3.10.2023 ÚTERÝ 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Radku, Lidku, Marka a rodinu Mikešovu (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 4.10.2023 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
07:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pohřeb + pana MUDr. Františka Šestořáda  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Nové Sady Za Boží požehnání, dar víry a dar Ducha Svatého pro rodinu Winklerovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Zbyňka Voleského a celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 5.10.2023 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
07:00 sv. Anna Za přijímání svátostí umírajících a za duše v očistci (P. Ĺubomír Žák) 
16:00 katedrála Pouť Policie České republiky - biskup Antonín Basler 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za + Aloise a Aloisii Švirákovy a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 6.10.2023 PÁTEK 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Vladislavu Hanákovou a dary Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
11:00 Hodolany Pohřeb + pana Karla Sekerky  (P. Ladislav Švirák)
14:00 katedrála Svatební obřad: Petr Marvan a Noemi Arnoldová  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Jan Čukáš)
17:15 Povel - kaple ADORACE NSO 
18:00 Hodolany Na poděkování za 90 let života a Boží požehnání do dalších let  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 7.10.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
07:00 sv. Anna Za + tatínka, celý rodokmen a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 8.10.2023 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za dar života s prosbou za děti, vnuky, pravnuky a dar Ducha Svatého (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - 400 let patronky města sv. Pavlíny
Za všechny obyvatele a představitele města Olomouce  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + rodiče Suchých a Jordánovy a celou živou a + rodinu (P. Dobeš)
 • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE Vybízíme Vás k modlitbě svatého růžence ve společenství nebo doma v kruhu rodiny. Zvláště prosíme o zapojení dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • Naší farní radě skončil čtyřletý mandát. Proto bude třeba vykonat nové volby. První kolo proběhne v neděli 15. října. Do té doby můžete popřemýšlet, koho navrhnete.

 • Dnes odpoledne mají všichni ministranti schůzku od 15:00. účast velmi nutná!

 • Ve čtvrtek v 16:00 bude v katedrále Pouť Policie ČR. Mši sv. bude celebrovat biskup Antonín.

 • Ve čtvrtek 5. října jsou na večerní mši svatou od 18:00 zvány děti.

 • Příští neděli si připomínáme 400 let od prohlášení sv. mučednice Pavlíny patronkou města Olomouce. Desátá mše svatá bude k její cti a oslavě, za naše město, obyvatele a představitele.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE Vybízíme Vás k modlitbě svatého růžence ve společenství nebo doma v kruhu rodiny. Zvláště prosíme o zapojení dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • Dnes odpoledne pojedeme pouštět draky. Budeme na louce na Pohořanech od 14:30 – 16:00. Místo je krásné i na pěknou podzimní procházku. Přidejte se!

 • V pátek v 11:00 bude pohřeb + pana Karla Sekerky.

 • V pátek od 17:15 bude Adorace a svátost smíření (první pátek)

 • V pátek 6. října zveme na mši svatou od 18:00 děti.

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách 4. října a 18. října po mši svaté na faře.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE Vybízíme Vás k modlitbě svatého růžence ve společenství nebo doma v kruhu rodiny. Zvláště prosíme o zapojení dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • Farní rada: prosím o setkání ve středu 4. října v 18:00 (po mši) na faře.

 • V pátek v 17:15 v kapli na Povelu bude ADORACE 
 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • KLUBÍK bude pokračovat i v letošním roce. Všechny děti na 2. stupni ZŠ jsou srdečně zvány každou středu od 18:00 do 20:00 hod. Podrobnější informace Vám poskytnou Macounovi.

 • V sakristii si můžete zapsat úmysl mše svaté na listopad

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …