Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 7.10. do 15.10.2023

SOBOTA 7.10.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 8.10.2023 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za dar života s prosbou za děti, vnuky, pravnuky a dar Ducha Svatého (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - 400 let patronky města sv. Pavlíny
Za všechny obyvatele a představitele města Olomouce  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + rodiče Suchých a Jordánovy a celou živou a + rodinu (P. Dobeš)
PONDĚLÍ 9.10.2023 PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 10.10.2023 ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Danuši Rýdlovou, sestru Annu a + Františka Rosu (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 11.10.2023 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Klimparovu  (P. Jiří Koníček)
17:15 Povel - kaple mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 12.10.2023 SV. RADIMA, BISKUPA
07:00 sv. Anna Za těžce nemocnou maminku, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Richterovu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 13.10.2023 PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + P. Františka Segeťu ze Srbské Kamenice  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Libuši, Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy (P. František Dobeš)
SOBOTA 14.10.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + rodiče Josefa a Marii Svozilovy a za manžela Jaroslava Sedláka  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 15.10.2023 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Pavla Pazderu (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + Marii a Vladimíra Novotných a jejich živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 88 let života, + manžela Ladislava a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za Josefa Adamíka, jeho uzdravení a Boží pomoc  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
Setkání sboru konzultorů – AO
15.–18. 10.   137. plenární zasedání ČBK – Vranov u Brna
 • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE Vybízíme Vás k modlitbě svatého růžence ve společenství nebo doma v kruhu rodiny. Zvláště prosíme o zapojení dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • Dnes si připomínáme 400 let od prohlášení sv. mučednice Pavlíny patronkou města Olomouce. Desátá mše svatá je k její cti a oslavě, za naše město, obyvatele a představitele.

 • Naší farní radě skončil čtyřletý mandát. Proto bude třeba vykonat nové volby. První kolo proběhne příští neděli 15. října. Do té doby můžete popřemýšlet, koho navrhnete.

 • Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 10. 10. od 16:00 v Červeném kostele Vědecká knihovna Olomouc. Známý, neznámý Červený kostel, jeho současnost, minulost. A zároveň možnost prohlédnout si výstavu výtvarníka Jana Jemelky a sochaře Otmara Olivy.

 • CMKA zve k účasti a přihlášení na kurz HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU, který bude zahájen 10. 10. 2023 v 18:00 - 19:30 v učebně CMKA, Wurmova 11, Olomouc. Více informací na vývěsce.

 • Již patnáctý ročník projektu s názvem VÁNOČNÍ BALÍČEK začíná  2. října a potrvá do 27. října tohoto roku. Jedná se o děti z chudých rodin a sirotky na Ukrajině, kterým můžete poslat balíkem k Vánocům s věcmi podle jejich přání. Letos je do projektu zapojeno 430 dětí z šesti ukrajinských měst: Berežany, Bortnyky, Chmelnyckyj, Kolomyja, Lopatyn a Ternopil. Město Chmelnyckyj jsme zařadili do databáze poprvé a doufáme, že i pro tamní děti se najdou dárci. Zapojte se, prosím, letos i vy. Jména dětí i jejich přání najdete na adrese www.darek.charitaproukrajinu.cz. Balíček pak dopravte co nejdříve na nejbližší Charitu. Všem dosavadním i novým dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE Vybízíme Vás k modlitbě svatého růžence ve společenství nebo doma v kruhu rodiny. Zvláště prosíme o zapojení dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • Nejbližší biblická hodina se uskuteční 18. října po mši svaté na faře.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE Vybízíme Vás k modlitbě svatého růžence ve společenství nebo doma v kruhu rodiny. Zvláště prosíme o zapojení dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • KLUBÍK bude pokračovat i v letošním roce. Všechny děti na 2. stupni ZŠ jsou srdečně zvány každou středu od 18:00 do 20:00 hod. Podrobnější informace Vám poskytnou Macounovi.

 • KYTAROVÁ ADORACE: bude v kostele na Nových Sadech vždy druhý čtvrtek v měsíci od 19:00. První adorace je tento čtvrtek 12. října.

 • V sakristii si můžete zapsat úmysl mše svaté na listopad

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …