Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 7.1. do 15.1.2023

SOBOTA 7.1.2023 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 8.1.2023 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - KONCE DOBY VÁNOČNÍ
08:00 katedrála volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Marii a Vladimíra Kryškovy, živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 9.1.2023 PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za přijímání svátostí umírajícími a duše v očistci (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 10.1.2023 ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 11.1.2023 STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + manžela a rodiče z obou stran a na poděkování celé rodiny  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 12.1.2023 ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a sv. smíření (katedrála) 
18:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 13.1.2023 PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + rodiče Josefa a Justinu Lašákovy, sestry Hanu a Helu, bratra Ladislava a švagra Karla  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 14.1.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za všechny svázané a zotročené  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 15.1.2023 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví pro nemocné sestry  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany ADORAČNÍ DEN: Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + rodiče Jančářovy a živou rodinu Jančářovu  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady mše svatá (P. Ladislav Švirák)
16:00 Hodolany Zakončení adoračního dne a svátostné požehnání  (P. Ladislav Švirák)

Porada děkanů – AO


 • Tříkrálové koledování v naší farnosti probíhá od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Přispět můžete i do kasičky charity pod kúrem katedrály.

 • Setkávání seniorů. Jste senioři a cítíte se sami? Pak tedy přijďte mezi nás. Budeme se setkávat vždy 2. a 4. úterý v měsíci od 9:00 do 11:00 v učebně na faře u katedrály (Václavské nám. 6). První setkání je v úterý 10. 1. Co můžete očekávat? Pohodová setkání vytvářená podle Vašich zájmů a zálib s duchovní náplní. Těší se na Vás Markéta tel.: 721 798 095 a Marie mail: mabraham@email.cz

 • Děkanátní centrum pro rodinu Véna zve v úterý 10.1. všechny, kteří chtějí poznat trochu blíže budovu a úlohu Teologické fakulty v Olomouci.  Sraz je v 16 hod před budovou fakulty. Adresa Univerzitní ulice č. 22, Olomouc.

 • Dómský pěvecký sbor. Milí přátelé, v těchto dnech se naplno rozjíždí nábor do nového dómského pěveckého sboru. Po problematickém čase covidu a po zhruba roce provizorního stavu bych rád vytvořil stabilní těleso, které bude zkrášlovat dómskou liturgii a bude navazovat na bohatou a staletou hudební tradici této katedrály. Vím, že je mezi vámi spousta těch, kteří by zpívali rádi, ale nemají odvahu se sami zeptat. Proto vás všechny, kteří byste se rádi zapojili do společného zpívání, co nejsrdečněji zvu. Důležitou akcí, od které se růst nového sboru bude odvíjet, bude informativní setkání všech zájemců, které proběhne v neděli 29.1. od 17:00 v prostorách katedrály. Neváhejte a přijďte na toto přátelské setkání, kde se dozvíte veškeré důležité informace o provozu sboru, zkouškách, projektech atd. Pokud znáte kohokoli (samozřejmě i mimo naši farnost), kdo by měl o zpěv ve sboru zájem, předejte mu, prosím, informace o schůzce nebo mu předejte můj kontakt. V následujících dnech vám budou distribuovány informační letáčky se všemi důležitými informacemi. I ty můžete pochopitelně předávat dále. Moc vám děkuji za vaši spolupráci a už se moc těším, až se s mnohými z vás začnu setkávat nad krásnou hudbou. Karel Martínek, regenschori

 • Milí farníci, dovolujeme si vás pozvat na Ples Farnosti sv. Václava a 8 střediska Vládi Tylšara, který se bude konat 20.1. 2023 v Sokolovně ve Chvalkovicích. Začátek plesu je v 19 hodin. Vstupné: dospělý 200Kč a studenti 150Kč, bude k zakoupení před plesem, přímo na místě. Zároveň vás prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést zákristie. Děkujeme a těšíme se, že po dvouleté pauze si ples náležitě užijeme.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Nejbližší biblická hodina se koná ve středu  11. ledna po mši svaté na faře.

 • Děkuji všem, kdo jste včera jako tříkráloví koledníci putovali a přinášeli lidem kolem nás radostnou zvěst o narození Spasitele.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Tříkrálová sbírka v Holici bude probíhat v sobotu 14. ledna od 9:00