Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 7.5. do 15.5.2022

SOBOTA 7.5.2022 SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
16:00 katedrála Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi a ukončení diecézního synodálního procesu - pontifikální arcibiskup Jan 
Prosba o vedení Duchem Svatým (P. Jiří Koníček)
Za živé a + členy živého růžence (P. Ladislav Švirák) 
NEDĚLE 8.5.2022 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - DOBRÉHO PASTÝŘE / DEN MATEK
08:00 katedrála Za + manžela Františka, draví a Boží pomoc pro rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za rodinu Soubustových a Koutných  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 9.5.2022 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Štefana Pavlíka  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 10.5.2022 ÚTERÝ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 11.5.2022 STŘEDA 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + manžela Ondřeje  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Antonii a Valentina Zdráhalovy a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za vyléčení a uzdravení z vážné nemoci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 12.5.2022 ČTVRTEK 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + rodiče Janáčovy a Kročilovy, + bratra, duše v očistci a za Boží požehnání pro živé rodiny  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za dar uzdravení a Boží požehnání pro rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 13.5.2022 PANNY MARIE FATIMSKÉ
07:00 sv. Anna Za + Mariana Urbaníka  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Krčkovu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za Ludmilu a Marka Vincourovy, živou a + rodinu Vincourovu a Dlabalovu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 14.5.2022 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
08:00 sv. Anna Prosba o sílu, Boží pomoc a ochranu pro Annu Kadelovu  (P. Jiří Koníček)
08:30 katedrála Svátost smíření pro děti a rodiče před prvním svatým přijímáním (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Svatební mše svatá: Petr Kořený a Zita Petrošová  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pouť děkanátů Šternberk a Hranice - modlitba růžence 
16:00 katedrála Pouť děkanátů Šternberk a Hranice - Adorace NSO 
17:00 katedrála Pouť děkanátů Šternberk a Hranice - pontifikální mše svatá biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 15.5.2022 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za uzdravení a Boží požehnání pro rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na střechu) Za + Lukáška Poláška, rodinu Poláškovu a Hytychovu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály a zvláště za děti prvokomunikanty a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
11:30 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • CHARITA: stále můžete přispívat do sbírky léků, nábytku a sbírkou potravin na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Příští neděli v 10:00 budeme prožívat s dětmi naší farnosti První svaté přijímání. Pamatujme, prosím, na děti a jejich rodiny v modlitbě.

 • Manželská setkání – informace k letošním kurzům Manželských setkání: zde

 • Zveme ženy, bez rozdílu věku a životního stavu ke společné modlitbě růžence za mír. Růženec s myšlenkami otce Pia z Pietralciny se pomodlíme v úterý 10.5. od 16 hodin v kostele bratří kapucínů v Olomouci na Dolním náměstí. Těšíme se na vás.

 • Zápis do Církevní MŠ Ovečka v Olomouci se uskuteční  května 2022 v době od 14:15 do 15:45. Podrobné informace naleznete na webu https://cms-ovecka.cz

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravu střechy našeho kostela.

 • K letnímu pobytu pro děti – místo se z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků na faře v Libině mění, pojedeme do Pozděchova. Termín zůstává stejný. Přihlášky prosím odevzdejte do konce dubna a finanční částku do konce května.

 • Příští neděli v 10:00 v katedrále přistoupí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání Matyáš Hampl. Prosím, mysleme na něj v modlitbě, na jeho rodinu i ostatní děti, které letos budou přijímat poprvé.