Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 5.2. do 13.2.2022

SOBOTA 5.2.2022 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 6.2.2022 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Jozefa Marekoviča  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála pro rodiny s dětmi
Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 7.2.2022 PONDĚLÍ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Volný úmysl (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 8.2.2022 SV. JOSEFÍNY BAKHITY, PANNY
07:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
09:15 sv. Anna mše svatá - diecézní centrum pro rodinu  (Mons. Josef Nuzík)
STŘEDA 9.2.2022 STŘEDA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + manžele Jana a Annu Fojtů, celou živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Volný úmysl  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 10.2.2022 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
07:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 11.2.2022 PANNY MARIE LURDSKÉ - SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
07:00 sv. Anna Prosba o Boží požehnání  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živé a + z rodiny Andresovy (Mons. Antonín Basler)
18:00 katedrála UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Za všechny nemocné naší farnosti  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 12.2.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 13.2.2022 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Jedličkovu a Hanákovu  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála ŽIVÝ PŘENOS TV NOE
XXX. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH - pontifikální biskup Josef: 
Za lékaře, zdravotníky, nemocniční kaplany, dobrovolníky, kněze a všechny, kdo pracují v nemocnici (Mons. Josef Nuzík)
Za + Miroslava Zdráhala a rodiče  (P. Ladislav Švirák)
  • V pátek 11. 2. 2022 o svátku Panny Marie Lurdské slavíme zároveň Světový den nemocných. Při večerní mši v katedrále v 18:00 bude možnost přijmout Svátost nemocných. Přijmout ji mohou všichni nad 65 let nebo mladší, když jsou vážněji či dlouhodoběji nemocní. Před přijetím je potřeby vykonat svatou zpověď (pokud chodíte pravidelně měsíčně, pak není třeba). Zapište se, prosím, v sakristii.

  • Příští neděli bude mši svatou v 10:00 celebrovat biskup Josef Nuzík, u příležitosti XXX. Světového dne nemocných. Budeme společně prosit za lékaře, zdravotníky, nemocniční kaplany, dobrovolníky, kněze a všechny, kdo pracují v nemocnicích.

  • Děkanátní centrum pro rodinu zve na oslavu svátku svatého Valentina do Velké Bystřice – v pondělí 14. 2. 2022. V 17:00 mše svatá v kostele, 17:30 přednáška a v 18:30 večeře pro dva v Hospůdce. Více informací je na vývěsce a přihlášky - zde

  • března (sobota) Metodický den pro lektory snoubenců je určen pro již sloužící lektory, ale zároveň je to skvělá příležitost, jak se nezávazně seznámit s náplní služby lektora. 

    Informace a přihlášky (do 1. března) zde: https://rodinnyzivot.cz/2022/02/01/metodicky-den-pro-lektory-snoubencu/

  • Kurz Filip – Postní duchovní obnova pro mladé do 30-ti let se koná 4. – 6. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlásit se můžete zde

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • V létě opět plánujeme uskutečnit letní pobyt pro děti nejen z naší farnosti. Proběhne od 31. července do 6. srpna 2022. Místo pobytu bude fara v Libině. Přihlášky budou na zadních lavicích koncem února