Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 12.3. do 20.3.2022

SOBOTA 12.3.2022 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 13.3.2022 2. NEDĚLE POSTNÍ - SBÍRKA NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
08:00 katedrála Za + Františku Kolářovu a + syna Petra  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tománkovu, Tomčíkovu a Karáskovu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty - děti 
PONDĚLÍ 14.3.2022 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za dobrodince a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 15.3.2022 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Jaroslava a Vlastu Volfovy  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 16.3.2022 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za neteř Radmilu  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 17.3.2022 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 18.3.2022 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za učitele a vychovatele, za čistotu dětí a mládeže a návrat mravnosti  (P. Jan Čukáš)
17:30 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
17:30 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany (ze slavnosti sv. Josefa) Za + Miroslava Derku, manželku a živou rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Naděždu Kršjakovou a živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 19.3.2022 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
10:00 katedrála Na poděkování za 80 let života emeritního pomocného biskupa Josefa Hrdličky
Na poděkování sv. Josefovi za pomoc  (P. Ladislav Švirák)
12:30 katedrála Zlatá svatba manželů Žůrkových  (Mons. Bohumír Vitásek)
NEDĚLE 20.3.2022 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
08:00 katedrála Na poděkování za 90 let života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na opravu střechy) Za + Jana Pavla a celou živou a + rodinu (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • CHARITA: V souvislosti s tíživou situací na Ukrajině se můžeme do pomoci zapojit následující formou:

sbírkou léků, zejména analgetik (Paralen, Ibalgin nebo Paracetamol aj.) Můžete je nosit do Bistré krávy (8:00 – 19:00) a do prodejny Dobrodruhá (v otvírací době (11:00 - 17:00) na dresu Wurmova 5, Olomouc.

také vyhlašujeme sbírku nábytku, a to pouze židlí, stolků, dětských postýlek a lůžkovin (povlečení, prostěradla), kontakt: cmp@olomouc.charita.cz.

Dále pak Potravinovou sbírkou na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Všechny vás co nejsrdečněji zvu ke společné oslavě a poděkování Pánu za 80 let života emeritního pomocného biskupa Josefa Hrdličky. Slavnostní mše svatá za účasti českých a moravských biskupů bude tuto sobotu 19. 3. v 10:00 v naší katedrále. V tento den pak už nebude mše ráno ani večer.

 • Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla 25 838 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Dnes se koná celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže.

 • Křížové cesty během postní doby budou vždy v pátek od 17:30 a v neděli od 15:00 (zapište se, prosím, v sakristii k vedení KC). Všichni se, prosím, připojme k výzvě papeže Františka a nabídněme Pánu své posty a modlitby za Ukrajinu.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21.8.2022 do 27.8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Rodinné centrum Slunečnice zve maminky nejen na rodičovské dovolené na postní duchovní obnovu, která se bude konat vždy dopoledne od 28. do 31. 3. v klášteře dominikánů v Olomouci. Se starozákonními ženami a jejich úděly nás seznámí paní Marcela Řezníčková. Hlídání dětí máme zajištěné, ale kapacita je omezená. Přihlášky a další informace vzadu na vývěsce a na slunecnice.blogspot.com

 • Kurz Přirozeného plánování rodičovství (PPR) v Olomouci. Toužíte po děťátku, potřebujete početí předcházet nebo chcete porozumět plodnosti? – začínáme 5. 4. 2022. Kurz probíhá vždy od 17:30 – 20:30, více informací a přihlášky na stránce pořadatele - zde

 • Příští neděli v 19:00 se koná na Arcibiskupství scénické čtení v podání herce Igora Bareše „Být všem vším“ – Antonín Cyril Stojan. Více na paschaliaolomucensia.cz

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Pozvání k poděkování 80-tin biskupa Hrdličky – viz výše

 • Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla 6 600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Dnes se koná celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže.

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela.

 • Páteční mše svatá bude ze slavnosti sv. Josefa. Před tím od 17:30 křížová cesta.

 • Kurz přirozeného plánování rodičovství – viz výše

 • Postní duchovní obnova pro maminky – viz výše

 • Synodální proces je ve fázi, kdy skupinky ukončily činnost aktivního setkávání. Vážíme si zapojení moderátorů i zúčastněných. Prosíme o modlitbu v následujících týdnech nejen za diecézní tým, který bude informace zpracovávat do syntézy, ale i za to, aby vzájemná setkávání obohatila a zefektivnila chod farních společenství.