Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 10.12. do 18.12.2022

SOBOTA 10.12.2022 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
08:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 11.12.2022 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za Marii a Aloise Bittmanovy, živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince farního kostela  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 12.12.2022 PONDĚLÍ 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 13.12.2022 PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za + Františku Semerákovou  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 14.12.2022 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 15.12.2022 ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Aloise Balcaříka a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 16.12.2022 PÁTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 katedrála RORÁTY pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Poláčkovu a Urbanovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za Vojtěcha Zlámala, rodinu Zlámalovu a živou a + rodinu Michalčíkovu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna volný úmysl  (P. František Dobeš)
SOBOTA 17.12.2022 17. PROSINCE
08:00 sv. Anna Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 18.12.2022 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, Františka a Marii Dvořákovy, rodiče a sourozence (od 7:30 sv. smíření)  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodinu Půdovu, Sogelovu a Fryblíkovu (od 7:45 sv. smíření)  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - betlémské světlo 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (od 9:15 sv. smíření)  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
 • Děkuji všem, kdo jste minulou neděli připravili Putování se svatým Mikulášem.

 • Dnes po mši svaté u vchodu do katedrály budou členové komunity SANT EGIDIO dělat sbírku na Vánoční oběd pro lidi bez domova. Pokud vás osloví, nejsou to podvodníci. ????

 • Dnes v 15:00 v katedrále adventní koncert Schóly OP s názvem „Radujete se“. Zazní adventní repertoár od chorálu po vícehlasé skladby současné tvorby. Vstupné dobrovolné. Všechny srdečně zvu.

 • Centrum pro rodinu zve nejen ženy v úterý 13.12. od 16:00 na setkání do farního domu u katedrály. Naším hostem bude Martina Žalčíková, která rozvine téma: Vánoce známé i neznámé. Přednášející se ve své práci setkávala s lidmi s různými zdravotními omezeními a poznala tak zblízka jejich radosti, starosti, očekávání i smutky. Často si tak můžeme uvědomit část vlastní starosti z většího nadhledu a čas, který zde dáme, se nám mnohonásobně vrací. Pokud chcete, vezměte s sebou každého, kdo bude mít zájem, bez rozdílu stavu i pohlaví, všichni jsou vítáni.

 • RORÁTY pro rodiny s dětmi budou v pátek 16. prosince v 6:30 v katedrále. Děti si přinesou lucerničku a po mši svaté bude pro děti připravena snídaně ve farním domě.

 • V pátek v 19:00 se v katedrále uskuteční Adventní varhaní koncert, který pořádá Nadace Bezpečná Olomouc. Všichni jste srdečně zváni.

 • Příští neděli bude příležitost ke svátosti smíření v katedrále od 9:00 do 11:00 (více zpovědníků). A pak v předvánočním týdnu: středa, čtvrtek, pátek – vždy od 17:00 do 18:30.

 • Příští týden 18. 12. na 4. neděli adventní po desáté mši svaté proběhne v sakristii MISIJNÍ JARMARK. Srdečně všechny zveme. Zapojte se buď upečením misijního koláče nebo přineste k prodeji vlastní výrobky – přede mší do sakristie. Výtěžek odešleme na účet Papežských misijních děl. Předem děkujeme za vaše zapojení.

 • Modlitby matek zvou další zájemkyně do svého společenství. Scházíme se každé úterý v 16:30 v učebně na faře. Informace nebo dotazy u Daniely Němcové (603 344 054)

 • Milí farníci, rádi bychom vás požádali jménem Charity Olomouc o pomoc při Tříkrálové koledě 2023. Koleda v naší farnosti proběhne od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Prosím ochotné vedoucí skupinek a koledníky, aby se mi do 23. 12. 2023 ozvali na mailovou adresu: buková@olomouc.charita.cz nebo na můj telefon 731 402 055, abych mohla požádat o kasičky a materiál potřebný ke koledě. Prosíme, přivítejte koledníky ve svých domovech s laskavostí a štědrostí, protože díky ní může Charita podporovat péči o staré a opuštěné či umírající, o lidi ohrožené sociálním vyloučením, o lidi bez domova, týrané osoby, oběti trestných činů, duševně choré, handicapované, nemocné a o další lidi v nouzi či v těžkých životních situacích. Děkujeme.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Příležitost ke svátosti smíření v Hodolanech bude příští neděli od 7:45 do 8:30 a ve středu 21. 12. od 17:00 do 18:00.

 • Nejbližší biblické hodiny se konají o středách  14. prosince a 11. ledna po mši svaté na faře.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Příležitost ke svátosti smíření v Holici bude příští neděli od 9:15 do 10:00 a ve středu 21. 12. od 17:00 do 18:00.