Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 4.12. do 12.12.2021

SOBOTA 4.12.2021 SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
08:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro nemocné sestry  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 5.12.2021 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, manžele Františka a Marii Dvořákovy a celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Augustina a Boženu Navrátilovy, živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála (pro rodiny s dětmi) Za živé a + farníky  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 6.12.2021 PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 7.12.2021 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za lékaře, zdravotníky a ošetřovatelský personál  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 8.12.2021 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
07:00 katedrála Za úctu a zasvěcení českého národa pražskému Jezulátku a mateřskému srdci Panny Marie  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Půdovu, Sogelovu a Fryblíkovu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 9.12.2021 ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za Boží požehnání pro narozenou dceru  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 10.12.2021 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
07:00 katedrála RORÁTY: Za přijímání svátostí umírajících a za duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání do dalších let  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Jaroslava Vaňáka a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 11.12.2021 SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
08:00 sv. Anna Za + Františku Semerákovu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 12.12.2021 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
08:00 katedrála Za + manžela Tomáše - 5. výročí úmrtí  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 40 let manželství a Boží ochranu do dalších let  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Přenos mše sv. v neděli 5. 12. v 10:00 https://www.youtube.com/watch?v=B5ZFryFYikM

 • Dnešní plánované setkání se sv. Mikulášem je kvůli pandemickým opatřením ZRUŠENO.

 • V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře na příští rok. Cena je 70 Kč.

 • V tomto týdnu byl přivezen zpět hlavní svatostánek, který prošel restaurováním. Můžete se podívat v eucharistické kapli (a zároveň se tam pomodlit). Díky všem, kteří na tento účel přispívali ve sbírkách.

 • Od příští neděle bude v sakristii k dispozici mešní víno z Arcibiskupských sklepů na vánoční stůl. Zakoupením vína rovněž podpoříte aktivity ve farnosti (jako v loňském roce).

 • RORÁTY: v pátek ráno v 7:00 v katedrále. Prosím děti, aby si vzaly s sebou lampičky. Protože nás pandemická situace omezuje, nebude po rorátech snídaně. S prázdnou ale neodejdete.

 • Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří se chcete zapojit do synody a nemáte žádné společenství. Scházíme se v pondělí od 17:30 do 19.00 na faře. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

 • Synodální proces v naší farnosti. Koordinátorem je pan Filip Chlup. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ho oslovit nebo kohokoliv z pastorační rady. Všechny potřebné informace vám zprostředkují. Nové texty jsou vždy na farním webu.

 • Zapalme svíčku za děti, které odešly příliš brzy. V neděli 12. prosince na světový den památky zesnulých dětí se koná v 15:00 na Sv. Kopečku mše svatá za zemřelé děti.

 • V kryptě katedrály probíhá výstava betlémů. Časy, kdy je otevřeno jsou na vývěsce a na webu.

 • Odkaz na web farnosti Nové Město na Moravě, kde o. Miroslav velmi dobře reaguje na výzvu k očkování našeho arcibiskupa Jana. Slovo, které vnáší pokoj a ne rozkol. http://www.kunhuta.cz/

 • Odkaz, na sestry Paulinky a jejich pravidelné krátké adventní zamyšlení. https://anchor.fm/anna-fsp

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Výtěžek z prodeje adventních věnců z minulé neděle činí 9 600 Kč. Touto částkou podpoříme jako farnost sirotčinec v mongolském Ulánbátaru. Děkuji všem, kteří se zapojili do výroby věnců i jejich zakoupením.

 • Na zadní lavici jsou misijní stolní kalendáře. Cena není stanovena. Kdo chcete takovýmto způsobem podpořit misie, svůj dar dejte panu kostelníkovi nebo Mirce Hanákové.

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Předem díky všem dárcům!

 • Synodální proces probíhá, skupinky se začínají scházet. Pokud by se někdo chtěl přidat, pořád je možné hodit lístek s kontaktem do krabičky. Velké díky těm, kteří se ujali role moderátorů skupinek. Jsou 3 po 7 lidech, 1 rodina tvoří skupinku samostatnou.