Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 9.9. do 17.9.2023

SOBOTA 9.9.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + manžela Tomáše a duše v očistci  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 10.9.2023 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Jiřího Plevu, + Marii Pejčochovou a za rodiny z obou stran (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + Josefa a Markétu Friedmannovy a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Ludmilu a Jana Misařovy, Marii a Václava Růžičkovy a Miluši a Antonína Muchovy (P. Jan Čukáš)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Jan Čukáš)
PONDĚLÍ 11.9.2023 PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 12.9.2023 JMÉNA PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Petru a její přátele (P. Ĺubomír Žák)
STŘEDA 13.9.2023 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za + Jana Valčíka, + z rodiny Skřipkovy, Liškovy a Povalačovy a Boží požehnání pro živé rodiny  (P. Jan Čukáš)
17:15 Povel - kaple mše svatá (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + bratra Karla, jeho živou rodinu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 14.9.2023 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
07:00 sv. Anna Za nemocnou dceru a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka, Mons. Františka Poláška a Mons. Milána Koubu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 15.9.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
07:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Havelkovu a Pelíškovu a za duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za živou rodinu Žoldovu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 16.9.2023 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie  (P. Jan Čukáš)
09:30 katedrála Pohřeb + pana Emila Souška  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Svatební obřad: Petr Svoboda a Nikol Lušovjanová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 17.9.2023 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Na poděkování a za Boží požehnání pro manžela Miroslava (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - poděkování za úrodu
Za živou a + rodinu Drlíkovu, Grygarovu a Popelková  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Habáňovu a za duše v očistci (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
Porada děkanů – AO
 • Velmi děkuji hrstce věrných, kteří včera pomáhali s úklidem nejen půdy ve farním domě. Udělali velký kus práce. Udělali také službu všem, kteří se tam schází. Upřímné díky!!! P. Ladislav

 • V pondělí 11. září v 18:00 bude další setkání farní rady na faře.

 • Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 12.9. od 16:00u vchodu do Botanické zahrady (vchod naproti schodům mezi kostelem sv. Michaela a Vily Primavesi, Bezručovy sady). Setkání bude takové netradiční – ve zdravém těle zdravý duch, protáhneme si tělo za podpory fyzioterapeuta Mgr. Tomáše Látala. Ukáže nám, jak jednoduše tělo protáhnout, abychom se také o něj uměli postarat. S sebou dobrou náladu. Pro doplňující informace můžete volat Martině Žalčíkové, telefonní číslo 604 240 041.

 • PŘIPOJENÍ K PETICI: Znění této krátké petice: „Svým podpisem se připojuji k Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy. Tato petice nemíří proti jiným skupinám lidí. Pouze žádáme, aby slovo „manželství“ nebylo tunelováno a zůstalo označením vztahu muže a ženy, jak tomu je v Bibli i v tradici našeho státu. Manželství považujeme za jedinečný základ společnosti a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí – naší budoucí společnosti. Proto žádám poslance o přijetí poslaneckého návrhu na doplnění ústavního zákona o rodině slovy „a manželství jako svazek muže a ženy“.  https://www.petice.com/petice_pr_manelstvi_mue_a_eny (podpis pouze přes internet)

 • Všichni, kdo se zejména v církvi setkali s jakýmkoli způsobem zneužívání, jsou zváni k modlitbě a setkání navzájem mezi sebou i s biskupem Josefem Nuzíkem. Akce se uskuteční o svátku Panny Marie Bolestné 15. září 2023 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Program začíná v 16.00 smírnou adorací, v 17.00 je nabídnuta možnost setkání s biskupem Nuzíkem a v 18.00 následuje mše svatá za všechny přítomné i za ty, kteří přijít (zatím) nemohli. „Svatý otec František často zařazuje setkání s oběťmi zneužívání do programu svých cest a já mám za to, že i v naší zemi nastal čas pozvat všechny, kterých se zneužívání týká. V den památky Panny Marie Bolestné se proto potkáme při modlitbě, abychom nesli bolest všech lidí, kteří se se zneužíváním setkali, a přispěli k uzdravení těchto těžkých ran. Setkání má nízkoprahovou podobu, aby se mohli zúčastnit a cítili se zde bezpečně i ti, kdo zatím nemohou nebo nechtějí o svých zkušenostech mluvit. A pokud někdo v tomto modlitebním prostředí najde odvahu promluvit o tom, co prožil, bude to pro něj i pro celé společenství důležitý krok,“ zve hlavní celebrant mše svaté biskup Nuzík.

 • Děkanátní centrum pro rodinu Véna – na vývěsce a na olomouc-dcpr.cz jsou nové pozvánky.

 • SBÍRKA PRO RODINY S DĚTMI V NOUZI – probíhá od 11. do 30. září. olomouc.charita.cz Věci můžete nosit do sakristie katedrály (přede mší, po mši)

 • Příprava dospělých ke křtu, biřmování a 1. sv. přijímání začne v pondělí 2. října 2023 v 19:15 u dominikánů (kontakt: gabriel@op.cz )

 • Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří žádné nemáte a chcete se společně modlit, zamýšlet nad písmem a chválit našeho Pána. Scházíme se v pondělí od 18:00 do 19.30 na faře. Kontakt Věnka Vyvozilová. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

 • Malá scholička: pro děti 4 – 10 let. Místo a čas konání: každý čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Vedoucí: Klára Fremlová (více info na nástěnce) 

 • Velká schola: pro mládež ba dospělé od 11 let. Každé úterý v 16:30 pravděpodobné ve Farním domě. Každou 1. neděli v měsíci v 8:00 v sakristii katedrály. Vedoucí: Ludmila Janoštíková

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Díky Vám, kteří jste v pátek přišli pomoci na faru s úklidem kanceláře.

 • Katecheze pro děti začíná v pátek 15. září, od 15:30 mladší děti, od 16:30 starší, včetně přípravy na první svaté přijímání

 • Příští neděli proběhne po mši svaté farní kavárna, kdo by chtěl pomoci s přípravou občerstvení, zapište se, prosím, do tabulky na nástěnce.

 • Se začátkem nového školního roku se nabízí celá řada možností, jak se aktivně zapojit v naší farnosti, brožurku, která za tímto účelem vznikla představí Tomáš Klásek

 • Zkoušky chrámového sboru se konají každý pátek v 19:00 hod. na kůru. Začínáme tento pátek 8. září. Rádi přijmeme nové zpěvačky a zpěváky. Stačí přijít kdykoli na zkoušku.

 • SBÍRKA PRO RODINY S DĚTMI V NOUZI – probíhá od 11. do 30. září. olomouc.charita.cz Věci můžete nosit do sakristie (přede mší, po mši)

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Mše svatá ve středu v 17:15 bude v kapli na Povelu

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Na stojanu s tiskovinami si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

 • KLUBÍK bude pokračovat i v letošním roce. Všechny děti na 2. stupni ZŠ jsou srdečně zvány každou středu od 18:00 do 20:00 hod. Víc informací najdete na letáčku na vývěsce.

 • V sakristii si můžete zapisovat mše svaté na zbytek září, říjen a listopad

 • SBÍRKA PRO RODINY S DĚTMI V NOUZI – probíhá od 11. do 30. září. olomouc.charita.cz Věci můžete nosit do sakristie (přede mší, po mši)

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …