Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 8.7. do 16.7.2023

SOBOTA 8.7.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Ondřeje  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 9.7.2023 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za + Květoslavu a Jana Rumanovy a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá   (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 10.7.2023 PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Svatého otce Františka a za mír na celém světě  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 11.7.2023 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 12.7.2023 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 13.7.2023 SV. JINDŘICHA
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Šimčíkovu  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Josef Šich a Mons. Bohumír Vitásek) 
PÁTEK 14.7.2023 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za všechny svázané a zotročené duše  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 15.7.2023 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Za živé a + řeholní sestry a kněze  (P. Jiří Koníček)
12:00 katedrála Svatební obřad: Jaroslav Fojtík a Kateřina Živělová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 16.7.2023 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu Panny Marie a obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na poděkování a Boží požehnání pro živou rodinu Jedličkovu a za všechny + z rodiny  (P. František Dobeš)
10:00 Holice Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a Boží ochranu  (P. Jiří Koníček)
 • PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB: pondělí – pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Svátost smíření – čtvrtek 17:00 – 18:00 (katedrála)

 • Neděli 23. července (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.

 • Připravujeme Farní pouť 21. července „Po stopách arcibiskupa Josefa Karla Matochy“. Pojedeme do jeho rodiště – Pitína u Uherského Brodu a na zpáteční cestě se zastavíme na mariánském poutním místě Provodov. Zapisujte se v sakristii. Cena je 200 Kč.

 • 18. srpna plánujeme farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Můžete se přihlásit v sakristii.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli a v pátek

 • Neděli 23. července (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin bude mše svatá pouze v neděli v 10:00

 • Nový administrátor farnosti P. Th.Lic. Josef Mikulášek, Ph.D., bude v Holici poprvé slavit mši svatou v neděli 23. července.

 • Neděli 23. července (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.