Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 7.11. do 12.11.2021

NEDĚLE 7.11.2021 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za Boží požehnání a ochranu pro rodinu Němcovu a Ditu s rodinou  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála (mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi) Za + Václava a Marii Růžičkovy, Jana a Ludmilu Misařovy a Miluši a Antonína Muchovy  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Slavnostní nešpory - kanovníci a řeholní setry 
PONDĚLÍ 8.11.2021 PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
15:00 Hodolany Pohřeb + paní Marie Kryškové  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 9.11.2021 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
07:00 sv. Anna Za + rodinu Machalovu a Strnadovu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 10.11.2021 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro celou rodinu Bartoňovu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Elišku a Drahomíra Halouskovy a celou živou rodinu (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Aničku Štercovu a Boží požehnání pro celou rodinu (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 11.11.2021 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za + Květoslava Coufala  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 12.11.2021 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Miloslava Derku, celou živou rodinu a duše v očistci (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Anežku Chlupovu  (P. Ladislav Švirák)
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Příští neděli se při bohoslužbách koná sbírka na charitu.

 • Centrum pro rodinný život zve všechny ženy, bez rozdílu životního stavu, či věku na setkání v úterý 11. od 16:00. Na programu bude přednáška MUDr. Jitky Krausové na téma: O naději. Setkání se uskuteční na dómské faře v učebně.  

 • Příští neděli se koná pravidelná schůzka ministrantů

 • Papež František přesunul Světový den mládeže na Slavnost Krista Krále, 21. listopadu. Den předtím, v sobotu 20. listopadu, se proto v celé diecézi budou konat děkanátní setkání mládeže. V našem děkanátu to bude v klášteře kapucínů na Dolním nám. v Olomouci. Start 13:00, závěr kolem 17:00. Součástí programu je přednáška, skupinky a mše sv. Jsme rozhodnuti respektovat vládní nařízení (tj. bude možnost samotestu na místě).

 • Synodální proces v naší farnosti. Koordinátorem je pan Filip Chlup. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ho oslovit nebo kohokoliv z pastorační rady. Všechny potřebné informace vám zprostředkují. Nové texty jsou na farním webu.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Příští neděli se koná sbírka na charitu.

 • Příští neděli se bude při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří tuto svátost budete přijímat, nahlaste se, prosím, během týdne v sakristii.

 • Zítra v 15:00 – zde v kostele – bude mít pohřeb paní Marie Kryšková.

 • Synodální proces v naší farnosti. Koordinátorem je Veronika Hanáková. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ji oslovit. Všechny potřebné informace vám zprostředkuje. Nové texty jsou na katedralaolomouc.cz