Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 15.7. do 23.7.2023

SOBOTA 15.7.2023 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
12:00 katedrála Svatební obřad: Jaroslav Fojtík a Kateřina Živělová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 16.7.2023 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu Panny Marie a obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na poděkování a Boží požehnání pro živou rodinu Jedličkovu a za všechny + z rodiny  (P. František Dobeš)
10:00 Holice Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a Boží ochranu  (P. Jiří Koníček)
PONDĚLÍ 17.7.2023 PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Václava Pomikálka a živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
14:00 Holice Pohřeb + paní Anežky Vychodilové  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 18.7.2023 ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Marii Jakůbkovou, + manžela a + syna  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 19.7.2023 STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 20.7.2023 ČTVRTEK15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Josef Šich a Mons. Bohumír Vitásek) 
PÁTEK 21.7.2023 PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + rodiče, prarodiče z obou stran a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
SOBOTA 22.7.2023 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
08:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým (P. František Dobeš)
NEDĚLE 23.7.2023 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Stříteckou a Hrachovcovu  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za uzdravení snachy Lucie a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro rodinu  (P. Jan Čukáš)
10:35 Nové Sady mše svatá (převzetí farnosti)  (P. Ladislav Švirák)

Plnomocné odpustky pro prarodiče, seniory a všechny věřící, kteří se 23. července u příležitosti třetího Světového dne prarodičů a seniorů v duchu pokání a lásky zúčastní mše svaté. Dekret Apoštolské penitenciárie, připomíná obvyklé podmínky pro získání plnomocných odpustků: svátostnou zpověď, eucharistické přijímání a modlitbu na papežovy úmysly.

Odpustky se vztahují také na návštěvu starých a nemocných lidí

Plnomocné odpustky, tedy „odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, které již byly prominuty co do viny“, jak je definuje Katechismus katolické církve, se udělují také věřícím, kteří na Světový den prarodičů a seniorů věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili fyzicky nebo virtuálně, prostřednictvím sdělovacích prostředků, staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

Budou je moci získat za předpokladu, že se odpoutají od jakéhokoli hříchu a hodlají co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, upřesňuje Apoštolská penitenciárie, také nemocní senioři a všichni ti, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, pokud se duchovně připojí k bohoslužbám slavených během Světového dne prarodičů a seniorů a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života.

----------------------------------------------------------------------
 • PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB: pondělí – pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Svátost smíření – čtvrtek 17:00 – 18:00 (katedrála)

 • Neděli 23. července (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.

 • V pátek 21. července jedeme na Farní pouť „Po stopách arcibiskupa Josefa Karla Matochy“. Pojedeme do jeho rodiště – Pitína u Uherského Brodu a na zpáteční cestě se zastavíme na mariánském poutním místě Provodov. Odjezd autobusu od katedrály je v 8:00.

 • srpna plánujeme farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Můžete se přihlásit v sakristii.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli a v pátek

 • Neděli 23. července (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin bude mše svatá pouze v neděli v 10:00

 • Zítra ve 14:00 v kostele bude pohřeb + paní Anežky Vychodilové

 • Nový administrátor farnosti P. Th.Lic. Josef Mikulášek, Ph.D., bude v Holici poprvé slavit mši svatou příští neděli 23. července.

 • Neděli 23. července (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.