Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 1.7. do 9.7.2023

SOBOTA 1.7.2023 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:45 sv. Anna Mariánské večeřadlo (začíná po mši svaté) 
NEDĚLE 2.7.2023 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Pavlu a děti  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Bohdanu Sokolíkovou (100, výročí narození), za živou a + rodinu Sokolíkovu, Macháčkovu, Chromcovu a za uzdravení nemocných  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 3.7.2023 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za všechny kněze, kněžský seminář a řeholní sestry  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 4.7.2023 SV. PROKOPA, OPATA
07:00 sv. Anna Za radu a pomoc v obtížné životní situaci  (P. Jan Čukáš)
11:00 Nové Sady Pohřeb + paní Ing. Ludmily Víťazkové  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 5.7.2023 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 6.7.2023 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Šich a Mons. Vitásek) do 18:00
PÁTEK 7.7.2023 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Jiří Koníček)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za uzdravení nemocného  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 8.7.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Ondřeje  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 9.7.2023 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za + Květoslavu a Jana Rumanovy a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá   (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
Dny lidí dobré vůle
Národní pouť – Velehrad
6.–9. 7.   136. plenární zasedání ČBK – Velehrad
 • FARNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI – Upřímně děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu farního dne.

 • PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB: pondělí – pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Svátost smíření – čtvrtek 17:00 – 18:00 (katedrála)

 • STŘEDA SV. CYRILA A METODĚJE (státní svátek) – MŠE SVATÁ 8:00 (katedrála)

 • ČTVRTEK 6. 7. (státní svátek) – mše svatá jako v sobotu v 8:00 (sv. Anna)

 • Připravujeme Farní pouť 21. července „Po stopách arcibiskupa Josefa Karla Matochy“. Pojedeme do jeho rodiště – Pitína u Uherského Brodu a na zpáteční cestě se zastavíme na mariánském poutním místě Provodov. Zapisujte se v sakristii. Cena je 200 Kč.

 • srpna plánujeme farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Můžete se přihlásit do konce června v sakristii.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli a v pátek

 • Ve středu na sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá v 8:30

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin bude mše svatá pouze v neděli v 10:00

 • Nový administrátor farnosti P. Th.Lic. Josef Mikulášek, Ph.D., bude v Holici poprvé slavit mši svatou v neděli 23. července.

 • V úterý v 11:00 bude pohřeb + paní Ing. Ludmily Víťazkové.