Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 27.5. do 4.6.2023

SOBOTA 27.5.2023 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
11:00 katedrála Requiem za + Ing. arch. Antonína Škamradu  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 28.5.2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 katedrála Za děti, vnoučata, živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za + Lukáška Poláška, rodinu Poláškovu a Hytychovu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála BIŘMOVÁNÍ - pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky, zvláště za biřmovance a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jiří Koníček)
PONDĚLÍ 29.5.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za Boží vedení a pomoc  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 30.5.2023 SV. ZDISLAVY
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 31.5.2023 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Za + Pavla Brychtu a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Marii a Miloslava Bílkovy  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 1.6.2023 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála mše svatá kněží jubilantů olomoucké arcidiecéze
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 2.6.2023 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na poděkování za 70 let života Aničky, Boží vedení a požehnání  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 3.6.2023 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 sv. Anna Za dar zdraví a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Svatební mše: Jaroslav Jelen a Nikol Hegerová  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Svátost smíření dětí a rodičů před prvním sv. přijímáním  (P. Ladislav Švirák)
16:00 sv. Anna Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 4.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Josefa Prchlíka, rodinu a jednotu křesťanů  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ - Za živé a + farníky, dobrodince katedrály a zvláště za děti prvokomunikanty a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (11:00 udělování sv. křtu) (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
Setkání kněží jubilantů – katedrála a AO
Noc kostelů
 • Dnes se koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Díky všem dárcům!

 • Třeťáci – sejdeme se zítra v 16:30 v katedrále (příprava na první sv. přijímání)

 • V pátek 2. června proběhne Noc kostelů. Z toho důvodu NEBUDE večerní mše svatá. Předem velice děkuji všem dobrovolníkům, kteří jste se zapojili a zapojí do přípravy a průběhu páteční Noci kostelů.

 • První svaté přijímání dětí v naší farnosti bude příští neděli 4. června při mši sv. v 10:00 o slavnosti Nejsvětější Trojice.

 • Slavnost Božího Těla připadá letos na čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.

 • JÁHENSKÉ SVĚCENÍ – bude v katedrále v sobotu 17. června v 9:30

 • FARNÍ DEN DÓMSKÉ FARNOSTI – bude v neděli 25. června od 15:00 (parkán)

 • VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY – vychází na pátek 30. června (v 18:00 mše svatá)

 

 Hodolany:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu a v pátek v 18:00 a v neděli v 8:30

 • Sbírka pronásledované křesťany (14. 5. 2023) činí 8 430 Kč. Díky všem dárcům!

 • Sbírka na opravu střechy z minulé neděle činí 6 830 Kč. Díky všem dárcům!

 • Dnes se koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

 • V pátek 2. června proběhne Noc kostelů. Zde bude od 16:00 katecheze pro děti. Od 17:15 ADORACE a svátost smíření. V 18:00 mše svatá a od 20:30 je připravené večerní rozjímání. Těšíme se na setkání a prosíme o šíření pozvání. Na zadní lavici je připravená tabulka pro službu vítání lidí, rozhovorů a hlídání. Mohou se zapojit nejen jednotlivci, ale i rodiny. Za vaši spolupráci budeme velmi vděčni. Kdo z vás by se chtěl připojit ke zpěvu při večerním rozjímání, je vítán. Zkouška proběhne ve čtvrtek v kostele od 18:30 – 19:30

 • Slavnost Božího Těla připadá letos na čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Sbírka pronásledované křesťany (14. 5. 2023) činí 4 610 Kč. Díky všem dárcům!

 • Dnes se koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

 • V pátek 2. června proběhne Noc kostelů.

 • Slavnost Božího Těla připadá letos na čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.