Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 22.1. do 29.1.2023

NEDĚLE 22.1.2023 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
08:00 katedrála Za + manžela a duše v očistci  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + prof. Marii Mourkovou, jejího bratra a rodiče  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
10:00 Nové Sady mše svatá s udílením svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 23.1.2023 PONDĚLÍ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Šimčíkovu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 24.1.2023 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za + Elisabeth Fojt a Boží požehnání pro celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 25.1.2023 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Kubálkovu a Očenáškovu a na poděkování za dar života (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 26.1.2023 PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
07:00 sv. Anna Za rodinu Žoldovu - na poděkování s prosbou o další pomoc a ochranu  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a sv. smíření (katedrála) 
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 27.1.2023 PÁTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče Jakůbkovy a prarodiče  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na poděkování za 92 let života paní Zeinerové  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za živé a + členy z Nových Sadů  (P. František Dobeš)
SOBOTA 28.1.2023 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Na poděkování za dar života a povolání  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 29.1.2023 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + rodiče Ladislava a Josefu Látalovy (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + P. Josefa Beneše a živé a + kněze naší farnosti  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Boží požehnání po rodinu Kučerovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
23.–25. 1.   134. plenární zasedání ČBK – Praha