Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 13.1. do 21.1.2024

SOBOTA 13.1.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 14.1.2024 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 101 let života, + manžela Josefa a + syna Stanislava  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za + rodiče Oldřišku a Josefa Jančářovy a živou rodinu Jančářovu  (P. Jiří Koníček)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Habáňovu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 15.1.2024 PONDĚLÍ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za dceru Veroniku a její rodinu  (P. Jan Čukáš)
12:00 Hodolany ADORAČNÍ DEN - od 12:00 tichá adorace. 17:30 zakončení a sv. požehnání
18:00 Hodolany Za duchovní a tělesné uzdravení  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 16.1.2024 ÚTERÝ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Urbanovu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 17.1.2024 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
07:00 sv. Anna Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Miloslava Malého, živou a + rodinu a duše v očistci (P. Dobeš)
ČTVRTEK 18.1.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
07:00 sv. Anna Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 19.1.2024 PÁTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Václava Pomikálka, Boží ochranu a požehnání pro jeho rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + prof. Marii Mourkovou, bratra a rodiče  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za nemocnou rodinu a + rodiče  (P. František Dobeš)
SOBOTA 20.1.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Frajbergovu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 21.1.2024 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
08:00 katedrála Za + manžela duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na poděkování Bohu za dar dožití a další Boží ochranu, za živou a + rodinu Rumanovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Jana Paráka  (P. František Dobeš)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
Podle ustanovení papeže Františka se 3. neděle v liturgickém mezidobí slaví jako neděle Božího slova. Česká biskupská konference pořádá proto sbírku ve prospěch biblického apoštolátu o této neděli, aktuálně tedy 21. ledna 2024. Podle rozhodnutí ČBK zašlou jednotlivé farnosti výtěžek sbírky na příslušné biskupství, které po shromáždění prostředků zašle celkovou částku na ČBK. Pak podle ustanovení ČBK obdrží 50 % výtěžku sbírky České katolické biblické dílo a 50 % Česká biblická společnost. Na stránkách www.biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Boží-ho slova ve farnostech a v rodinách.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Dnes končí. Je možné přispět v zákristii u pana kostelníka, nebo do označené statické kasičky, s logem Charity, vzadu v katedrále.

 • Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na Společenský večer Farnosti sv. Václava a 8. skautského střediska Vládi Tylšara, který se bude konat 2. 2. 2024 v Sokolovně ve Chvalkovicích, Na Zákopě 239/82 od 19:00 do 02:00. Také hledáme ty z Vás, kdo by se chtěli zapojit do pomoci s realizací večera, ať už dary do tomboly, nebo pomoc při chodu večera, nebo finančním příspěvkem na nákup pohoštění. Pokud jsme vás zaujali, oslovte Miladu Chlupovou, nebo Richenzu Bukovou.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře.

 • Každé pondělí se od 18:30 pod vedením P. Jana Čukáše koná ve farním domě Biblická hodina. Všichni jste srdečně zváni.

 • Hospic na Svatém Kopečku hledá do týmu Domácí zdravotní péče kolegu/kolegyni na pozici všeobecná sestra. Informace jsou na vývěsce.

 

Hodolany:

 • Dnes se koná sbírka na opravu střechy kostela. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Zítra v pondělí 15. ledna má naše farnost ADORAČNÍ DEN. Od 12:00 bude tichá adorace. Prosím, zapište se k adorační službě. Od 17:30 bude společné zakončení adorace a svátostné požehnání a v 18:00 mše svatá.

 • Děkujeme vám všem, kteří jste se letos zapojili do tříkrálového koledování

 • Pokud máte doma korpusy z adventních věnců, přineste je do zákristie, vrátíme je na charitu, aby mohly být použity příští rok.

 • Farní kavárna proběhne 21. ledna po mši svaté, kdo se chcete zapojit, zapište se prosím do tabulky na nástěnce

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  17. ledna a 31. ledna po mši svaté na faře.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře u katedrály v úředních hodinách.

 

Nové Sady:

 • Dnes se koná sbírka na opravu věže kostela. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře u katedrály v úředních hodinách.

 • Pod kůrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.