Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 22.4. do 30.4.2023

SOBOTA 22.4.2023 SOBOTA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 23.4.2023 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví, zdařilou operace a ochranu Panny Marie pro celou rodinu  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Annu Podhorovou, živou a + rodinu Podhorovu a Bonkovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Dočkalovu a Finsterlovu  (P. Jiří Koníček)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 24.4.2023 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Čeganovu (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 25.4.2023 SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 26.4.2023 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za bratra Vojtěcha, + rodiče Jakůbkovy a Hrachovcovy a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + bratra, jeho rodinu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 27.4.2023 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za Ludmilu Horákovou  (P. Jan Čukáš)
PÁTEK 28.4.2023 PÁTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + otce Josefa a živou a + rodinu Koníčkovu  (P. Jiří Koníček)
14:00 katedrála Pohřeb + paní Ludmily Nováčkové 
18:00 Hodolany Za nemocného Pavla a Boží ochranu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou a za její + rodiče Roudnické (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 29.4.2023 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
08:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála Na poděkování za 60 let života  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 30.4.2023 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - DOBRÉHO PASTÝŘE
08:00 katedrála Za Boží pomoc, uzdravení a ochranu Panny Marie pro Jiřího a Josefa (P. Jiří)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (P. Petr Bulvas) 
23.–26. 4.   135. plenární zasedání ČBK – Králíky
 • Po dvouleté rekonstrukci se v pondělí 24. dubna 2023 otvírá Arcidiecézní muzeum Olomouc včetně románského paláce biskupa Zdíka. Slavnostní otevření se koná v 17 hodin v dómu sv. Václava. Kvůli očekávanému velkému zájmu veřejnosti budou prostory muzea otevřeny v tento den již od 16.00 do 20.30 hodin.

 • V úterý dubna další společenství seniorů od 9:00 na faře. Zveme také seniory z farnosti Hodolany a Holice

 • V pátek ve 14:00 v katedrále bude pohřeb naší milé farnice paní PhDr. Ludmily Nováčkové

 • V pátek v 19:00 pokračuje příprava k biřmování ve farním domě.

 • V sobotu v 10:00 bude v katedrále slavit mši svatou biskup Martin David pro ministranty Ostravsko-opavské diecéze, kteří budou na svém ministrantském dni v semináři.

 • DRAZÍ PŘÁTELÉ Z KNĚŽSKÉHO, ŘEHOLNÍHO A FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA DĚKOVNOU MŠI SVATOU ZA DAR ŽIVOTA A K ŽIVOTNÍMU JUBILEU - P. ThDr. JIŘÍHO KONÍČKA. V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI V SOBOTU DUBNA 2023 v 15:00 HOD A V 16.00 HOD – SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ A POHOŠTĚNÍ NA PARKÁNU. DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU PŘI SBÍRCE A POMOC PŘÍPRAVNÉMU TÝMU VEDENÝMU ANTONÍNEM KUČEROU. PLAKÁT A POZVÁNKY JSOU NA VÝVĚSCE. ZÁJEM O UČAST PROSÍM POTVRDTE NA: konjir@seznam.cz,  Děkuji za veškerou pomoc a podporu. Zdraví   vše dobré přeje P. Jiří

 • Podpora petice: Jedná se o petici Aliance pro rodinu, z. s., která požaduje zákaz surogátního mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi. Tato petice bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Podrobné informace naleznete v odkazu níže, petiční arch v příloze. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu - Casablanskou deklaraci. Více informací naleznete zde: https://www.cirkev.cz/mezinarodni-skupina-predklada-navrh-na-celosvetovy-zakaz-nahradniho-materstvi_21851

 • Zápis dětí do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci probíhá již nyní, nejpozději 4. května 2023 od 14.00 do 16.00 hodin. Bližší informace na webu Církevní mateřské školy Ovečka.

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční v sobotu 20. 05. 2023.Účast je nutné potvrdit vyplněním přihlašovacího formuláře, ten najdete na odkazu a QR kódu na letáčku nebo na webu a Facebooku Charity Olomouc. Akce začne společnou mší a poté bude pokračovat v kině Metropol. Můžete se těšit na pohádku, tombolu, vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže a budou se zde také předávat vstupenky do Aquaparku, můžete se těšit také na občerstvení a galerii vítězných výtvarných děl v předsálí kina Metropol. Podrobnosti na letáčku nebo na webu Charity. Dotazy směřujte na koordinátorky TKS tks@olomouc.charita.cz  Těšíme se na Vás. 

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu a v pátek v 18:00 a v neděli v 8:30

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00