Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 3.12. do 11.12.2022

SOBOTA 3.12.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 4.12.2022 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + manžela, rodiče, bratry, vnučku a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za Martu a MUDr. Jana Polesovy a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 5.12.2022 PONDĚLÍ 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + učitele, spolužáky a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 6.12.2022 ÚTERÝ 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Josefa a Marii Čeganovy (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Pohřeb + pana Vladimíra Janáka  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 7.12.2022 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Boženu a Augustina Navrátilovy a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 8.12.2022 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
07:00 sv. Anna Na poděkování za dar života s prosbou pro celou rodinu o světlo Ducha Svatého  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na poděkování Panně Marii s prosbou o její ochranu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 9.12.2022 PÁTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 katedrála RORÁTY PRO RODINY S DĚTMI: Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za Boží vedení pro rodinu Rázgovu a Polákovu  (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna Za Františku a Aloise Balcaříkovy  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 10.12.2022 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
08:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 11.12.2022 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za Marii a Aloise Bittmanovy, živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince farního kostela  (P. Ladislav Švirák)
 • Všechny děti společně s rodiči zveme na Putování se svatým Mikulášem, které se uskuteční dnes v neděli 4. 12. Sraz je v 17:00 u školy sv. Voršily.

 • Ve čtvrtek je slavnost Panny Marie. Večerní adorace i mše svatá budou v katedrále. Na mši svatou zvu také děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • RORÁTY pro rodiny s dětmi budou v pátek 9. prosince v 6:30 v katedrále. Děti si přinesou lucerničku a po mši svaté bude pro děti připravena snídaně ve farním domě.

 • Biřmovanci mají setkání v pátek v 19:00. Tentokrát prožijeme společně adoraci. Sejdeme se u sv. Anny.

 • Příští neděli po mši svaté u vchodu do katedrály budou členové komunity SANT EGIDIO dělat sbírku na Vánoční oběd pro lidi bez domova. Pokud vás osloví, nejsou to podvodníci. ????

 • Příští neděli bude v 15:00 v katedrále adventní koncert Schóly OP s názvem „Radujete se“. Zazní adventní repertoár od chorálu po vícehlasé skladby současné tvorby. Vstupné dobrovolné. Všechny srdečně zvu.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Výtěžek z adventních věnců je 9.560,-. Peníze budou odeslány na podporu projektů Charity. Všem, kteří jste se jakkoli zapojili, nebo si věnec koupili, díky.

 • Také děkujeme za pečlivě nachystané balíčky, které nosíte v rámci sbírky Krajíc chleba pro chudé. Stále je možnost do příští neděle přispět.

 • V pátek 9. 12. jsou na mši svatou zvány děti.

 • Příští neděli bude v 15:00 v katedrále adventní koncert Schóly OP s názvem „Radujete se“. Zazní adventní repertoár od chorálu po vícehlasé skladby současné tvorby. Vstupné dobrovolné. Všechny srdečně zvu

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Příští neděli bude v 15:00 v katedrále adventní koncert Schóly OP s názvem „Radujete se“. Zazní adventní repertoár od chorálu po vícehlasé skladby současné tvorby. Vstupné dobrovolné. Všechny srdečně zvu