Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 3.2. do 11.2.2024

SOBOTA 3.2.2024 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA , NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 4.2.2024 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví a Boží požehnání pro Jiřího, Josefa a celou rodinu (P. Lubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + Františku Zdařilovu a živou a + rodinu Navrátilovu  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za víru, naději a lásku pro rodinu Pokorných  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 5.2.2024 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za + Annu a Josefa Kotalovy  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 6.2.2024 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za Veroniku, za dar víry, naděje a lásky a zdraví (P. Lubomír Žák) 
STŘEDA 7.2.2024 STŘEDA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Richarda Holuba, manželku a děti  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Jana a Annu Fojtů a jejich živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 8.2.2024 SV. JOSEFÍNY BAKHITY, PANNY
07:00 sv. Anna Za + rodiče Kubicovy a Boží požehnání pro živou rodinu (P. Lubomír Žák) 
14:00 katedrála Pohřeb + pana Karla Schustera 
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za + Miroslava Zdráhala a rodiče  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 9.2.2024 PÁTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Drahomíru Vrzalovou  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za dar zdraví pro Jaroslavu Buriánkovou  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující proti Desateru Božímu  (P. František Dobeš)
SOBOTA 10.2.2024 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
08:00 sv. Anna Za uzdravení a obnovení vztahů  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 11.2.2024 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
08:00 katedrála Za + Jaroslavu a Aloise Dosoudilovy a + syna Jaroslava  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela (P. Lubomír Žák) 
10:00 katedrála Za Boží požehnání pro rodinu Poláčkovu, Urbanovu a + rodiče  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Na poděkování za 60 let manželství, živou a + rodinu Koubovu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
Milí bratři a sestry,
jak možná víte, podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se uskuteční druhé celocírkevní zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom má zejména konkrétním skupinám věřících – kněžím a jáhnům, aktivním farníkům, řeholním osobám, manželům nebo mládeži. Zvláště tyto osoby proto prosíme, aby se do této fáze synody zapojily a při setkání přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu synoda.ado.cz. Své příspěvky prosím potom zašlete prostřednictvím formuláře na tomto webu, a to do konce března.
S modlitbou a přáním Božího požehnání
  
+ Josef Nuzík
administrátor olomoucké arcidiecéze
---------------------------------------------------------------------------------------------
 • Děkuji všem – farníkům i skautům za veškerou přípravu a uskutečnění pátečního Farního plesu.

 • Ve čtvrtek ve 14:00 bude v katedrále pohřeb + pana Karla Schustera.

 • Duchovní setkání u mariánského sloupu, které se uskuteční tradičně 8. 2. 2024.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře.

 • Blíží se postní doba, ke které patří i pobožnost Křížové cesty. Budou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. V sakristii je rozpis, kde se už nyní můžete zapsat (scholy, ministranti, jednotlivci i různá společenství ve farnosti…)

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího centra pro školy s nástupem do funkce 1. září 2024. Více informací je na vývěsce.

 • Ve Svatém týdnu prožíváme ty největší události Kristova vykupitelského díla. Srdečně zveme především scholisty, ale i varhaníky a další chrámové zpěváky na hudební soustředění na rajnochovickém Přístavu ve dnech 16.–17. 2. 2024, při kterém chceme společně objevit krásu zpěvů, které nám liturgie pro tyto dny nabízí, ve zhudebnění P. Josefa Olejníka, který by letos slavil 110. narozeniny. Soustředění je pouze dvoudenní, aby mohli zpěváci v neděli opět zpívat ve svých farnostech. Bližší informace na plakátu a na webu musicasacra.cz/proscholy

 

HODOLANY:

 • Duchovní setkání u mariánského sloupu, které se uskuteční tradičně 8. 2. 2024.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu.

 • Blíží se postní doba, ke které patří i pobožnost Křížové cesty. Budou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. V sakristii je rozpis, kde se už nyní můžete zapsat (jednotlivci i společenství)

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího centra pro školy s nástupem do funkce 1. září 2024. Více informací je na vývěsce.

 • Ve Svatém týdnu prožíváme ty největší události Kristova vykupitelského díla. Srdečně zveme především scholisty, ale i varhaníky a další chrámové zpěváky na hudební soustředění na rajnochovickém Přístavu ve dnech 16.–17. 2. 2024, při kterém chceme společně objevit krásu zpěvů, které nám liturgie pro tyto dny nabízí, ve zhudebnění P. Josefa Olejníka, který by letos slavil 110. narozeniny. Soustředění je pouze dvoudenní, aby mohli zpěváci v neděli opět zpívat ve svých farnostech. Bližší informace na plakátu a na webu musicasacra.cz/proscholy

 

NOVÉ SADY:

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Prosíme o dobrovolníky na úklid kostela. Jedná se o cca 1 hodinu jednou za měsíc. Kontaktovat můžete paní Hanákovou nebo Moniku Kolářovou – 605 045 807. Předem děkuji všem ochotným.

 • Duchovní setkání u mariánského sloupu, které se uskuteční tradičně 8. 2. 2024.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu.

 • Blíží se postní doba, ke které patří i pobožnost Křížové cesty. Bude vždy v neděli v 10:00. Pod kůrem na nástěnce je rozpis, kde se už nyní můžete zapsat (jednotlivci i společenství…)

 • Pod kůrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího centra pro školy s nástupem do funkce 1. září 2024. Více informací je na vývěsce.

 • Ve Svatém týdnu prožíváme ty největší události Kristova vykupitelského díla. Srdečně zveme především scholisty, ale i varhaníky a další chrámové zpěváky na hudební soustředění na rajnochovickém Přístavu ve dnech 16.–17. 2. 2024, při kterém chceme společně objevit krásu zpěvů, které nám liturgie pro tyto dny nabízí, ve zhudebnění P. Josefa Olejníka, který by letos slavil 110. narozeniny. Soustředění je pouze dvoudenní, aby mohli zpěváci v neděli opět zpívat ve svých farnostech. Bližší informace na plakátu a na webu musicasacra.cz/proscholy