Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 22.7. do 30.7.2023

SOBOTA 22.7.2023 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
08:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým (P. František Dobeš)
NEDĚLE 23.7.2023 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Stříteckou a Hrachovcovu  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za uzdravení snachy Lucie a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro rodinu  (P. Jan Čukáš)
10:35 Nové Sady mše svatá (převzetí farnosti)  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 24.7.2023 PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro sestru, syna, dcery, vnoučata a jejich rodiny  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 25.7.2023 SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 26.7.2023 SLAVNOST SV. ANNY - PATROCINIUM
07:00 sv. Anna Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 27.7.2023 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
07:00 sv. Anna Za živé a + farníky z Kojetína  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Josef Šich a Mons. Bohumír Vitásek) 
PÁTEK 28.7.2023 PÁTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Antonii a Valentina Zdráhalovy a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 29.7.2023 PAMÁTKA SV. MARTY
08:00 sv. Anna Za nemocné  (P. František Dobeš)
12:00 katedrála Svatební obřad: Jan Gadas a Pavlína Vykopalová (P. Zdeněk Mlčoch) 
NEDĚLE 30.7.2023 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Františka Abraháma a jeho živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
10:35 Nové Sady mše svatá (P. Jan Čukáš)
Plnomocné odpustky pro prarodiče, seniory a všechny věřící, kteří se 23. července u příležitosti třetího Světového dne prarodičů a seniorů v duchu pokání a lásky zúčastní mše svaté. Dekret Apoštolské penitenciárie, připomíná obvyklé podmínky pro získání plnomocných odpustků: svátostnou zpověď, eucharistické přijímání a modlitbu na papežovy úmysly.
Odpustky se vztahují také na návštěvu starých a nemocných lidí
Plnomocné odpustky, tedy „odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, které již byly prominuty co do viny“, jak je definuje Katechismus katolické církve, se udělují také věřícím, kteří na Světový den prarodičů a seniorů věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili fyzicky nebo virtuálně, prostřednictvím sdělovacích prostředků, staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.
Budou je moci získat za předpokladu, že se odpoutají od jakéhokoli hříchu a hodlají co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, upřesňuje Apoštolská penitenciárie, také nemocní senioři a všichni ti, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, pokud se duchovně připojí k bohoslužbám slavených během Světového dne prarodičů a seniorů a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života.

-------------------------------------------------------------------------

 • PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB: pondělí – pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Svátost smíření – čtvrtek 17:00 – 18:00 (katedrála)

 • Dnes (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.

 • Ve středu je svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V kostele sv. Anny u katedrály slavíme patrocinium. Slavnostní mše svatá v 7:00

 • V tomto týdnu odjíždí naši mladí na Světové setkání mládeže (1. – 6. srpna) s papežem Františkem do portugalského hlavního města Lisabonu. Papež František nedávno mladým vzkázal: „… Jsem připraven! Už mám všechno nachystané a nemůžu se dočkat! Někteří si myslí, že nebudu moci přijet kvůli své nemoci, ale lékař mi řekl, že mohu cestovat, takže budu s vámi“. Budeme mladé i papeže provázet modlitbou!!! Vy, mladí, načerpejte co nejvíc a přineste nám nové nadšení, touhu a čerstvý vzduch na naší společné cestě za Pánem!

 • 18. srpna plánujeme farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ JE DNES (kontaktujte pana kostelníka Kučeru 603 515 816). Prohlédneme si pražskou katedrálu. Mše svatá bude v kapli sv. Václava s o. arcibiskupem. Pak prohlídka arcibiskupského paláce a beseda s o. arcibiskupem. Společný oběd. Cena 800 Kč.

 
 Hodolany:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli 8:30 a v pátek v 18:00

 • Dnes (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.

 
Nové Sady:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá v neděli v 10:35 a ve středu v 17:15

 • Dnes (potřetí) slavíme Den prarodičů a seniorů.