Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 16.7. do 24.7.2022

SOBOTA 16.7.2022 PANNY MARIE KARMELSKÉ
08:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 17.7.2022 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na opravu střechy kostela) Za + Stanislavu Andresovou a duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Naděždu Dokoupilovou, její rodiče, sestry a žijící děti s rodinami (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 18.7.2022 PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za úplné uzdravení z těžkých nemocí  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 19.7.2022 ÚTERÝ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 20.7.2022 STŘEDA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 21.7.2022 ČTVRTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Ladislav Švirák)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář) 
PÁTEK 22.7.2022 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jan Čukáš)
08:00 Turzovka Farní pouť na Turzovku cca do 18:00 (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 23.7.2022 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 24.7.2022 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Hanku Dvořákovou  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Bohdanu Sokolíkovou, živou a + rodinu Sokolíkovu, Macháčkovu a Chromcovu a za uzdravení nemocných (P. Ladislav Švirák)
  • Prázdninový program v katedrále. Pravidelně jsou mše svaté u svaté Anny: pondělí – pátek v 7:00, v sobotu v 8:00. Nedělní bohoslužby jsou beze změny v 8:00 a v 10:00. Každý čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 18:00.

  • Farní evangelizační buňka zve v době prázdnin k nedělní tiché adoraci do katedrály – eucharistické kaple vždy od 19:00 do 20:00

  • Farní pouť na Turzovku 22. 7. 2022. Odjezd od katedrály je v 8:00, mše svatá na Turzovce bude v 11:00. Po ní společný oběd a předpokládaný návrat cca 16 – 17 hodin. Cena zájezdu je 300 Kč.

  • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Dnes se koná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

  • Prázdninový program bohoslužeb v Hodolanech během prázdnin: pátek v 18:00 a v neděli v 8:30.