Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 8.10. do 16.10.2022

SOBOTA 8.10.2022 SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
15:00 Nové Sady ADORAČNÍ DEN - adorace NSO v 16:30 zakončení a sv. požehnání (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 9.10.2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího, Josefa a celou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Havelkovu a Pelíškovu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner - investitura řádu Božího hrobu
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 10.10.2022 PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za lékaře, zdravotnický a ošetřovatelský personál (P. František Dobeš)
11:30 Charita Za + kanovníka P. Karla Pleváka  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 11.10.2022 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
07:00 sv. Anna Za + Evu Chrásteckou a Boží požehnání pro živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 12.10.2022 SV. RADIMA, BISKUPA
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Línovu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na poděkování za ukončení studia Benjamina, Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 13.10.2022 ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + sestru Marii Zitu (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za rodinu Gajdoščíkovu a Sopúškovu, celý + rod s prosbou o dar víry pro živé rodiny  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 14.10.2022 SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Václava Vybírala, + rodiče a bratra  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Jana Sedláčka  (P. František Dobeš)
SOBOTA 15.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatební mše: Provazník Milan a Širůčková Eva  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Svatební mše: Páč Jakub a Pazderová Jitka (P. Petr Souček)
15:00 katedrála Děkanátní pouť Konice a Svitavy - modlitba růžence 
16:00 katedrála Děkanátní pouť Konice a Svitavy - adorace NSO 
17:00 katedrála Děkanátní pouť Konice a Svitavy - pontifikální mše biskup Josef Nuzík
NEDĚLE 16.10.2022 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Marii Poljakovou a celou živou a + rodinu Strýčkovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
 • Ve čtvrtek při večerní mši svaté se sejdeme společně s dětmi ze scholičky i s dětmi, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. První setkání bude v pátek 14. 10. v 19:00 na faře.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Zveme ženy, bez rozdílu věku a životního stavu na setkání ve farním domě v úterý 11. 10. 2022 na Mlčochově ulici 7 v Olomouci (kousek od katedrály). Na programu je od 16:00 přednáška doplněná diapozitivy s názvem Dvě tváře Keni. Jan Pečiva zde strávil rok na misiích a mohl poznat tuto zemi velmi zblízka a bude se dělit o své zkušenosti, které zde získal. Těšíme se na vás. Bližší informace najdete na webu nebo v kanceláři děkanátního centra pro rodinu Olomouc.

 • CMKA pořádá II. ročník kurzu Teologie v praktickém životě křesťana, které se uskuteční ve středu 12. 10.  v 18:00 -19:30 v sídle CMKA Wurmova 11. Téma úvodní přednášky - SYNODALITA V HISTORII A SOUČASNOSTI KATOLICKÉ CÍRKVE – ThLic. JOSEF MIKULÁŠEK, Ph.D.  Přihlásit se lze jak k prezenční, tak distanční formě nebo kombinované. Přihlašovat se lze do 12. 10. 2022 a také v průběhu kurzu. cmka-akademie.cz, e-mail: mska@mska-akademie.cz 

 • V neděli 16. 10. v 10:00 bude při mši svaté spoluúčinkovat sbor z Polska, který má večer před tím koncert v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby

 • Centrum pro rodinu našeho děkanátu nabízí: Víkend pro otce a syna 8-14 letEmanuel. Informace a přihlášky - zde a Víkend pro otce s dětmi od 7 letDo hlubin země. Informace a přihlášky - zde. web: https://olomouc.dcpr.cz/

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - setkání žen, CMKA, Centrum pro rodinu

 • V pátek 14. 10. jsou na mši svatou v 18:00 zvány děti

 • První setkání biřmovanců je v pátek 14. 10. v 19:00 na faře u katedrály.

 • Příští neděli se koná pravidelná sbírka na opravu střechy.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Výtěžek na opravu střechy z koncertu (29. 9.) činí 8 350 Kč.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - setkání žen, CMKA, Centrum pro rodinu

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Příští neděli se koná pravidelná sbírka na opravy.