Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 25.2. do 5.3.2023

SOBOTA 25.2.2023 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
10:00 katedrála Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - biskupové Josef a Antonín
NEDĚLE 26.2.2023 1. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče, sourozence a celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Jiřího Lexmaula, živou a + rodinu Lexmaulovu a Hrabalovu (8:30 Pobožnost Křížové cesty)  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Primiční mše svatá P. Bernarda Ondřeje Mléčky, OFM
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (9:30 Pobožnost Křížové cesty) (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
PONDĚLÍ 27.2.2023 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 28.2.2023 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Josefa Lína a živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 1.3.2023 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá (od 17:30 Pobožnost Křížové cesty)  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 2.3.2023 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE u sv. Anny a sv. smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Za vyslyšení prosby a požehnání pro rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 3.3.2023 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + sestru a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
17:30 --- Katedrála a Hodolany - Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Na poděkování za 15 let života s prosbou o vedení Duchem Svatým (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 4.3.2023 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
16:00 sv. Anna Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 5.3.2023 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty // Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu rodiny, vedení Duchem Svatým a za duše v očistci (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Zvláště pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Tománkovu, Tomčíkovu a Karáskovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty (Sr. Kristýna a Dagmar) 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci s řeholní sestry 
 • Sbírka Haléř sv. Petra, která se konala minulou neděli vynesla 22 487 Kč. Jménem papeže Františka díky všem dárcům.

 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. Prosím, abyste se zapsali v sakristii k vedení KC.

 • V úterý 28. února bude další setkání společenství seniorů od 9:00 na faře v učebně.

 • Příprava biřmovanců bude v pátek v 19:00 ve farním domě.

 • POSTNÍ ALMUŽNA – CHARITA OLOMOUC: „Milí farníci, dnes se můžete nechat pozvat k prožití postní doby s důraznějším pohledem na Boha. Můžete si odnést papírovou pokladničku do svých domovů. Spolu s almužnou do ní v případě zájmu přidejte lísteček se jménem někoho blízkého z Vaší farnosti, o kom víte, že by finanční nebo materiální pomoc potřeboval. Pak je také vhodné o tom říci knězi nebo někomu z pastorační rady. Ke konci postní doby, se budou shromažďovat postničky v kostele na domluveném místě. Vaše farnost společně s Charitou Olomouc pak peníze použije na pomoc potřebným s přihlédnutím k Vašim návrhům. Bližší informace najdete též na webových stránkách Charity Olomouc. Děkujeme, že pomáháte spolu s námi.“

 • Charita vyhlásila pro děti soutěž o nejoriginálnější postní kasičku. Co a jak najdete na vývěsce kostela nebo na stránkách Charity Olomouc.

 • Návštěva kněze u nemocných a starých (katedrála, Hodolany, Holice). Kolem nás žije hodně starších či nemocných bratří a sester, kteří pravidelně chodili do kostela na mši svatou a ke svátostem a teď už jim to věk či nemoc neumožňuje. Připravujeme se oslavit největší svátky naší víry, a tak bych rád, aby i oni měli možnost setkat se s Pánem Ježíšem ve svátosti smíření, svatém přijímání a ve svátosti pomazání nemocných. Nejedná se, prosím, o poslední pomazání!!! Pokud máte v rodině někoho takového, můžete ho nahlásit v sakristii a některý z kněží pak ve čtvrtém nebo pátém postním týdnu za ním přijdeme. Je nesmírně důležité, aby i ti, kteří už nemohou, prožívali svůj život – někdy i kříže a bolesti – ve spojení s Ježíšem.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Sbírka Haléř sv. Petra, která se konala minulou neděli vynesla 6 670 Kč. Jménem papeže Františka díky všem dárcům.

 • Letní pobyt pro děti z naší farnosti proběhne v termínu od  7. - 5. 8. 2023. Pojedeme do Vysokých Žibřidovic. Přihlášky budou k dispozici na zadních lavicích. 

 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Sbírka Haléř sv. Petra, která se konala minulou neděli vynesla 5 940 Kč. Jménem papeže Františka díky všem dárcům.

 • V postní době budeme konat pobožnost Křížové cesty vždy v neděli v 9:30 a ve středu v 17:30. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.