Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 14.10. do 22.10.2023

SOBOTA 14.10.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + rodiče Josefa a Marii Svozilovy a za manžela Jaroslava Sedláka  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 15.10.2023 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Pavla Pazderu (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + Marii a Vladimíra Novotných a jejich živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 88 let života, + manžela Ladislava a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za Josefa Adamíka, jeho uzdravení a Boží pomoc  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 16.10.2023 SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE
07:00 sv. Anna Za Boží vedení a pomoc  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 17.10.2023 PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + Františka Čecha a živou manželku (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 18.10.2023 SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady Za + Marii Maršálkovou, manžela a živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Na poděkování za 50 let života a dar zdraví pro celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 19.10.2023 ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 60 let života Miroslava Klimpara (P. Ĺubomír Žák)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 20.10.2023 PÁTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Matyldu Havrlentovou  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála volný úmysl  (P. František Dobeš)
SOBOTA 21.10.2023 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Pospěchovu, Krutílkovu a Mikešovu  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 22.10.2023 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
08:00 katedrála Za + Marii Šmídovou  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Krčkovu a za duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15.–18. 10.   137. plenární zasedání ČBK – Vranov u Brna
 • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE Vybízíme Vás k modlitbě svatého růžence ve společenství nebo doma v kruhu rodiny. Zvláště prosíme o zapojení dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

 • Příští neděli slavíme jako Den modliteb za misie. Při mši svaté se koná sbírka na misie.

 • Naší farní radě skončil čtyřletý mandát. Je třeba vykonat nové volby. První kolo proběhne dnes. Po mši svaté si, prosím, vezměte na stolku s obětními dary připravené lístky a napište jména pěti farníků, které navrhujete do farní rady. Poté lístek vhoďte do označené krabice. Volí všichni farníci od 15-ti let. Navržení mohou být farníci nad 18 let věku. O poctivé sečtení odevzdaných hlasů se postará volební komice ve složení: Richenza Buková, Marie Chlupová a Michal Poláček

 • Dušičková pobožnost olomouckých farností na olomouckém ústředním hřbitově se letos koná v neděli 29. října ve 14:30.

 • Již patnáctý ročník projektu s názvem VÁNOČNÍ BALÍČEKzačíná  2. října a potrvá do 27. října tohoto roku. Jedná se o děti z chudých rodin a sirotky na Ukrajině, kterým můžete poslat balíkem k Vánocům s věcmi podle jejich přání. Letos je do projektu zapojeno 430 dětí z šesti ukrajinských měst: Berežany, Bortnyky, Chmelnyckyj, Kolomyja, Lopatyn a Ternopil. Město Chmelnyckyj jsme zařadili do databáze poprvé a doufáme, že i pro tamní děti se najdou dárci. Zapojte se, prosím, letos i vy. Jména dětí i jejich přání najdete na adrese www.darek.charitaproukrajinu.cz. Balíček pak dopravte co nejdříve na nejbližší Charitu. Všem dosavadním i novým dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Příští neděli slavíme jako Den modliteb za misie. Při mši svaté se koná sbírka na misie.

 • V úterý 17. října v 18:00 proběhne další benefiční koncert duchovní hudby z cyklu Hodolanské varhany v hodolanském farním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Zazpívá sólistka Moravského divadla Radoslava Müller a na varhany zahraje Jan Gottwald. Všichni jste srdečně zváni!

 • Příští neděli proběhne farní kavárna, kdo by se chtěl zapojit, napište se prosím do tabulky na nástěnce

 • Příští víkend také proběhnou v rámci Misijní neděle následující aktivity: V sobotu odpoledne pro děti a další zájemce příprava na misijní jarmark, večer v kostele Misijní most modlitby 

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  října a 1. listopadu po mši svaté na faře.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Příští neděli slavíme jako Den modliteb za misie. Při mši svaté se koná sbírka na misie.

 • V neděli 29. 10. po mši svaté bude farní kavárna

 • Podzimní farní brigáda bude 11. listopadu 2023 od 9:00. Rezervujte si tento termín pro společnou práci, zábavu i povídání. Práce je jako na kostele. Kdo nemůžete osobně přiložit ruku k dílu můžete napéct / uvařit pro brigádníky. Prosím, ohlaste se ale včas Vítkovi Švorčíkovi.

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • V sakristii si můžete zapsat úmysl mše svaté na listopad

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …