Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 19.11. do 27.11.2022

SOBOTA 19.11.2022 SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
16:00 katedrála Zakončení Diecézního setkání, společná modlitba a požehnání biskupů 
NEDĚLE 20.11.2022 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:00 katedrála Za rodiče Paleškovy a Švábovy  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava Hanáka a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 21.11.2022 PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
07:00 sv. Anna Prosba o Boží požehnání (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 22.11.2022 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 23.11.2022 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA // ČERVENÁ STŘEDA
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za bratra Františka Jedličku a Boží pomoc  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 24.11.2022 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za kněze a nová kněžská povolání  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 25.11.2022 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na poděkování za dar zdraví a mír ve světě  (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna Za řeholní sestry a nová řeholní povolání  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 26.11.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za dary Ducha Svatého pro pracovníky církve  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 27.11.2022 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Vladimíra a Marii Novotných a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Ladislava Stejskala a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)

23. 11. Červená středa (https://www.cervenastreda.cz/)


 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Zítra se v 18:00 na faře koná setkání farní rady. 
 • Každoroční benefiční akce pletení Adventních věnců proběhne v sobotu 26. 11. od 9:00 do 17:00 na staré faře u katedrály (Mlčochova 5). Cena věnce bude 350,- Výtěžek z akce poputuje do sirotčince v mongolském Ulánbátaru a na Ukrajinu.

 • Žehnání adventních věnců se koná příští neděli (1. adventní) na začátku mše svaté.

 • Prosím muže z naší farnosti o pomoc při přípravě adventního věnce v parkánu – sraz v sobotu 26. 11. v 9:00 u katedrály. Předem děkuji za ochotu!!!

 • Děkanátní centrum pro rodinu: i letošní rok zveme všechny muže na netradiční duchovní cvičení Exodus Advent. Informace o průběhu, návod, jak začít i veškeré potřebné materiály najdete na webu https://olomouc.dcpr.cz/

 • Milí farníci, Charita Olomouc a Farní středisko sv. Václava vyhlašuje VÁNOČNÍ SBÍRKU KRAJÍC CHLEBA PRO CHUDÉ, která v naší farnosti probíhá od 13. 11. do 18. 12. 2022. Obsah balíčků nebo preferované potraviny nebo hygiena (součástí vánočního balíčku může být přání) – viz vývěska nebo farní web.

 • Srdečně děkujeme všem farníkům za příspěvek v Dušičkové sbírce (v katedrále bylo vybráno 19 405 Kč). Po době, která byla těžká s Covidem, přišla další těžkost se zvládáním ukrajinské krize, která ještě trvá a která je pro Charity v arcidiecézi i pro ACHO náročná. Spolupracujeme s uprchlickými centry z vlastních prostředků a nabízíme hygienické prostředky, oblečení, obuv, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Přijali jsme jednu pracovnici, která poskytuje především Ukrajinkám poradenství a podporu v těžkých situacích. Ještě jednou díky za finanční podporu i za modlitby. Václav Keprt, ředitel ACHO a Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži. Nástup do funkce od 1. 8. 2023. přihlášky je třeba zaslat do 10. 1. 2023 na Arcibiskupství – viz vývěska nebo ado.cz

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově s nástupem do funkce 1. ledna 2023. Přihlášky zasílejte na adresu Arcibiskupství do 15. prosince 2022

 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 3. prosince 2022. Návštěvníkům bude k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple. 

 • Děkuji všem, kteří včera pomohli při organizaci Diecézního setkání mládeže v katedrále

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - charita, DCPR, AGKM, výběrové řízení…

 • V pátek 25. listopadu budeme plést na faře v rozmezí 15:00 – 17:30 adventní věnce. Ty budou požehnány a nabídnuty k prodeji na 1. neděli adventní. Prosíme ty z vás, kteří můžete a chcete pomoci s pletením, zdobením, občerstvením nebo úklidem, zapojte se. Cena věnce bude 350,- Výtěžek z akce poputuje do sirotčince v mongolském Ulánbátaru a na Ukrajinu. 

 • V Hodolanech bylo vybráno na charitu 6 000 Kč
 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - pletení věnců, DCPR, AGKM, výběrové řízení…

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Žehnání adventních věnců se koná příští neděli (1. adventní) na začátku mše svaté.

 • V Holici bylo vybráno na charitu 3 710 Kč