Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 24.10. do 31.10.2021

NEDĚLE 24.10.2021 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
08:00 katedrála Za + kostelníka Rudolfa Seiferta a manželku Olgu (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Ing. Aloise Martiško (Mons. Jan Graubner)
PONDĚLÍ 25.10.2021 PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za zastavení potratů a všech praktik zabíjení nenarozených dětí  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 26.10.2021 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála REQUIEM za + Mons. prof. Edwarda Góreckého  (Mons. Jan Graubner)
STŘEDA 27.10.2021 STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce (P. Jiří Koníček)
17:00 Hodolany Za živou a + rodinu Jedličkovu a Hanákovu (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + rodiče a prarodiče Fröhlichovy a Kovaříkovy  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 28.10.2021 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu  (P. František Dobeš)
PÁTEK 29.10.2021 BL. MARIE RESTITUTY KAFKOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Na poděkování za 60 let života s prosbou a ochranu Panny Marie pro celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
17:00 Hodolany Za živou a + rodinu Hrachovcovu a Stříteckou (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Jaroslava Janošíka, dvoje rodiče, bratra, sestru, živou a + rodinu Janošíkovu a Badnářovu (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 30.10.2021 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 31.10.2021 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ 03:00 → 02:00)
08:00 katedrála Za živé a + farníky  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na daný úmysl (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 85, 60, 30 a 20 let života  (P. Ladislav Švirák)
14:30 HŘBITOV DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
17:30 Centrum Alleti Přednáška: O synodalitě v církvi Přednáška P. ThLic. Josefa Mikuláška Ph.D., diecézního koordinátora Synody 2021 - 2023. Aula Centra Alleti
 • Dnes se koná sbírka na misie. Velké díky za vaši štědrost.

 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Pomalu se rozbíhá synodální proces i v naší farnosti. Koordinátorem se stal pan Filip Chlup. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ho oslovit nebo kohokoliv z pastorační rady. Všechny potřebné informace vám zprostředkují. Více si řekneme příští neděli.

 • Rád bych poděkoval všem, kteří se v letošním roce zapojují do úklidu katedrály. Chci také povzbudit všechny, na které se doposud „nedostalo“ a rádi by se přidali. Termín úklidu je vždy stejný a to jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:45 do cca 20:00. je možné se zapisovat už na příští rok a to buď do tabulky přes odkaz https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R-c-aX5ovabuSoX2oT7VWq9EB6F0CetlEnEkGo7D69I/edit?usp=sharing nebo u pana kostelníka v sakristii. Díky všem.

 • V pondělí zemřel ve Wroclawi významný kněz a profesor kanonického práva i na olomoucké CM fakultě a čestný kanovník naší kapituly Edward Górecki. Mše svatá v naší katedrále bude za něj sloužena v úterý v 18:00. Mši sv. bude celebrovat otec arcibiskup.

 • V sobotu 30. 10. zve Charita Olomouc tříkrálové koledníky na Den pro malé a velké krále. Všechny podrobnosti jsou na vývěsce i na webu farnosti. Je potřeba potvrdit účast.

 • Dušičková pobožnost na ústředním hřbitově v Neředíně se bude konat příští neděli ve 14:30 (hřbitovní kaple). Přijďte se společně modlit za naše zemřelé.

 • Příští neděli bude mít v aule Centra Alleti (Křížkovského 2) koordinátor synodálního procesu v naší diecézi P. Josef Mikulášek přednášku na téma O synodalitě v církvi. Začátek v 17:30. Všem vřele doporučuji.

 • Matice Svatokopecká zve na poutní zájezd do polského Skoczowa, rodiště sv. Jana Sarkandra – v sobotu 6. listopadu. Další informace najdete na vývěsce nebo na webu matice.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná sbírka na misie. Velké díky za vaši štědrost.

 • Děkuji všem, kteří včera připravili a také těm, kteří se zapojili do Misijního mostu.

 • Pomalu se rozbíhá synodální proces i v naší farnosti. Koordinátorem se stala Veronika Hanáková. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ji oslovit. Všechny potřebné informace vám zprostředkuje. Více si řekneme příští neděli.

 • Až do odvolání budou mše svaté ve středu a v pátek vždy v 17:00 (z důvodu nepřítomnosti otce Františka).