Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 20.11. do 28.11.2021

SOBOTA 20.11.2021 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + Drahoše Fialu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 21.11.2021 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:00 katedrála Za + Jána Benče  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany (SBÍRKA NA OPRAVU STŘECHY) Za živé a + farníky (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ ARCIBISKUP JAN
Za + Ladislava Stejskala a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 22.11.2021 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 23.11.2021 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 24.11.2021 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + sourozence a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + rodiče Leherovy a Hamplovy a celou živou a + rodinu (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 25.11.2021 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za zastavení potratů a všech praktik zabíjení nenarozených dětí  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za rodiče Růženu a Jiřího Pilmajerovy  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 26.11.2021 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + spolužáky a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za Květoslavu a Jana Rumanovy, živou rodinu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Na úmysl dárce a přímluvu Panny Marie (P. František Dobeš)
SOBOTA 27.11.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za živé a + z rodiny Dočkalovy  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 28.11.2021 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála (žehnání adventních věnců) Za živé a + farníky  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (žehnání adventních věnců) Za + Vladimíra a Marii Novotných a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála (žehnání adventních věnců) Za + Václava Chytila, jeho syna Karla a celou živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Přenos mše sv. v neděli 21. 11. v 10:00 https://www.youtube.com/watch?v=ZYDTTEKHdl8

 • Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 19 062 Kč. Díky všem dárcům.

 • Ve středu od 19:00 u sv. Anny bude adorace chlapů za manželství a rodiny. Všechny muže zvu!

 • V sobotu 27. 11. proběhne tradiční benefiční akce pletení a prodej adventních věnců od 9:00 do 17:00 ve farním domě. Prodej bude v neděli od 7:30 do 10:00 v katedrále. Doporučená cena jednoho věnce je 290,- až 340,- Kč. Výtěžek může být použitý na přímou pomoc ve farnosti, nebo pro misijní sirotčinec v Ulánbátaru

 • V Charitě Olomouc chybí pracovníci i díky COVIDu, hledáme tedy nové kolegy na 11 pracovních pozic s nástupem ihned. Všechny informace na: https://www.olomouc.charita.cz/volne-pozice/.

 • Děkanátní centrum pro rodinu a rodinné centrum Slunečnice zvou maminky nejen na mateřské dovolené na Adventní duchovní obnovu od 29. 11. do 2. 12. vždy od 9:00 do 12:00 v klášteře u dominikánů. Více informací najdete na nástěnce nebo na: https://olomouc.dcpr.cz/

 • Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří se chcete zapojit do synody a nemáte žádné společenství. Scházíme se v pondělí od 17:30 do 19.00 na faře. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

 • Synodální proces v naší farnosti. Koordinátorem je pan Filip Chlup. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ho oslovit nebo kohokoliv z pastorační rady. Všechny potřebné informace vám zprostředkují. Nové texty jsou na farním webu.

 • Zapalme svíčku za děti, které odešly příliš brzy. V neděli 12. prosince na světový den památky zesnulých dětí se koná v 15:00 mše svatá za zemřelé děti.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná sbírka na opravu střechy našeho kostela.

 • Benefiční koncert na opravu střechy, který se konal ve středu vynesl 13 757 Kč.

 • Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 6 100 Kč. Díky všem dárcům.

 • Adventní věncebudeme plést v pátek 26. listopadu od 15:00 na faře. Připojte se k této krásné akci. Věnce budou nabídnuty k prodeji příští neděli přede mší svatou. Doporučená cena jednoho věnce je 290,- až 340,- Kč. Výtěžek může být použitý na přímou pomoc ve farnosti, nebo pro misijní sirotčinec v Ulánbátaru

 • K práci ve skupinkách v rámci Synodálního procesuse přihlásilo 24 lidí. Velmi si vážíme zapojení každého z Vás. Vzniknou 4 skupinky, které se do ledna sejdou celkem 3x. Během dneška poskytneme informace, jaká je další cesta. Stále je možné se zapojit, stačí hodit lístek se jménem a kontaktem do krabičky, nebo osobně či emailem oslovit Veroniku Hanákovou.

 

 

PROHLÁŠENÍ OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
JANA GRAUBNERA, PŘEDSEDY ČBK,
KE ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI PANDEMIE COVID-19 V NAŠÍ ZEMI
 

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

+Jan Graubner, předseda ČBK