Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 19.8. do 27.8.2023

SOBOTA 19.8.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za zdraví a požehnání pro kamarádku  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 20.8.2023 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Josefa a Annu Podhorovy a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za Roberta a rodinu Dočkalovu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + P. Aloise Juráně (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 21.8.2023 PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE
07:00 sv. Anna Za rodinu Kolaříkovu, bratra a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 22.8.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 23.8.2023 SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY
07:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro mladou rodinu očekávající narození dítěte  (P. František Dobeš)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 24.8.2023 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za sourozence Máriu, Tonku, Milku, Aničku, Janku, Milana a kamarádku Martušku a Marušku  (P. Jan Čukáš)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 
PÁTEK 25.8.2023 SV. BENDIKTA, JANA, MATOUŠE, IZÁKA A KRISTINA, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu paní Duškové  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 26.8.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za rodinu Línovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
13:00 katedrála Svatební obřad: Petr Stejskal a Simona Růžičková  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 27.8.2023 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Marii Chvátalovou (1. výročí +)  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela a za + P. Josefa Beneše  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za nedožitých 60 let života (P. Ján Čukáš)
Za + Květoslavu Dvořákovou, aby zakoušela radost v Božím království (P. Jiří Koníček)
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
 • PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB: pondělí – pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Svátost smíření – čtvrtek 17:00 – 18:00 (katedrála)

 • Dnes odjíždí děti a ladí z naší farnosti na farní tábor. Provázejme je modlitbou.

 • Na stojanu s tiskovinami si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

 • V sobotu 26. srpna 2023 se na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní POUŤ RODIN. Mše svatá je v 10:15 na venkovním podiu a následuje program pro rodiny a děti. Zakončení bude v 15:15 svátostným požehnáním.

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 • Centrum naděje a pomoci (CENAP) opět pořádá on-line Kurz STM. Je to jedinečná šance pro každého, kdo chce více pochopit, jak správně vymezit plodné a neplodné dny, jaký vliv má antikoncepce na lidské zdraví i na vztah, a jak se dá zdravě a úspěšně řešit nenaplněná touha po dítěti, stejně jako některé gynekologické problémy. Jedinečnost kurzu spočívá ve vedení zkušenou gynekoložkou, předávané informace jsou podloženy roky výzkumů a praxe. Začínáme v úterý 19. září. Přihlášky a informace https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli 8:30 a v pátek v 18:00

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá v neděli v 10:35 a ve středu v 17:15

 • V sakristii si můžete zapisovat mše svaté na zbytek srpna a pak září, říjen a listopad

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670