Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 17.9. do 25.9.2022

SOBOTA 17.9.2022 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
14:00 katedrála Mše svatá k 30. výročí svatby (Mons. Bohumír Vitásek) 
NEDĚLE 18.9.2022 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
09:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík: Na poděkování za úrodu
Za + Zdenku Skalskou z Olomouce (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 19.9.2022 PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Josefa Sehnálka (P. Jiří Koníček)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 20.9.2022 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 21.9.2022 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Za + Jarmilu Rusovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Andresovu  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 22.9.2022 ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živé a + občany Jičiny  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + Karla Šťávu a živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 23.9.2022 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Stanislavu Kašparovou - 1. výročí  (P. Jiří Koníček)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP)
SOBOTA 24.9.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70 let života bratra Vojtěcha  (P. Jiří Koníček)
12:00 katedrála Svatební obřad: Jan Mašek a Adéla Veselská  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Děkanátní pouť Olomouc a Přerov - modlitba růžence (farnost sv. Václava)
16:00 katedrála Děkanátní pouť Olomouc a Přerov - adorace NSO (farnost Přerov)
17:00 katedrála Pontifikální mše svatá biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 25.9.2022 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodinu Zlámalovu a Michalčíkovu a zdraví syna Václava  (P. František Dobeš)
09:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP) 
10:00 katedrála se křtem: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • V sobotu 24. září má děkanát Olomouc a Přerov děkanátní pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Začátek je v 15:00 modlitbou růžence, kterou letos povedou rodiny z naší farnosti. V 16:00 bude adorace Nejsvětější Svátosti (farnost Přerov) a od 17:00 bude mše svatá s otcem biskupem Josefem Nuzíkem. Všichni víme, jak rodiny potřebují Boží pomoc. Všichni víme, jak ubývá v diecézi kněží a jak málo se hlásí bohoslovců. Týká se to nás všech. Vezměme, prosím, toto pozvání k modlitbě za své. Předem děkuji všem, kteří na toto pozvání odpoví svou účastí.

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. Ke konci září začne příprava na biřmování. Zájemci se hlásí u otce Ladislava.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. Cena 70 Kč.

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční 1. 10. 2022. Svou účast potvrďte vyplněním formuláře na adrese: bit.ly/prihlaseniDen Akce začne společnou mší a poté bude pokračovat v kině Metropol, můžete se těšit také na občerstvení a galerii vítězných výtvarných děl. Dotazy směřujte na tks@olomouc.charita.cz Těšíme se na Vás.

 • V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nové kurzy v cyklu přednášek Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 11. 10. – 13. 12. 2022 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Podrobné informace a možnost se přihlásit naleznete na: stránky: https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Ve středu po večerní mši svaté budu zapisovat úmysly na říjen, listopad a prosinec.

 • V sobotu 24. září má děkanát Olomouc a Přerov děkanátní pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Začátek je v 15:00 modlitbou růžence, kterou letos povedou rodiny z katedrály. V 16:00 bude adorace Nejsvětější Svátosti (farnost Přerov) a od 17:00 bude mše svatá s otcem biskupem Josefem Nuzíkem. Všichni víme, jak rodiny potřebují Boží pomoc. Všichni víme, jak ubývá v diecézi kněží a jak málo se hlásí bohoslovců. Týká se to nás všech. Vezměme, prosím, toto pozvání k modlitbě za své. Předem děkuji všem, kteří na toto pozvání odpoví svou účastí.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. Cena 70 Kč.

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. Ke konci září začne příprava na biřmování. Zájemci se hlásí u otce Ladislava.

 • Děkuji těm, kteří reagovali na nabídku posunutí času nedělní mše. Z reakcí vyplývá, že nedělní čas vyhovuje. Proto v Hodolanech zůstávají časy bohoslužeb beze změny – neděle 8:30, středa a pátek 18:00.

 • Ve čtvrtek září se koná v 18 hodin benefiční koncert na opravu střechy hodolanského kostela. Akci pořádá hodolanská farnost ve spolupráci se ZUŠ Žerotín a KMČ Staré Hodolany a Bělidla. Vystoupí pedagogové ZUŠ Žerotín a zazní duchovní díla českých a světových autorů.

 • V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nové kurzy v cyklu přednášek Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 11. 10. – 13. 12. 2022 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Podrobné informace a možnost se přihlásit naleznete na: stránky: https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani