Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 27.11. do 5.12.2021

SOBOTA 27.11.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za živé a + z rodiny Dočkalovy  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 28.11.2021 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála (žehnání adventních věnců) Za živé a + farníky  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (žehnání adventních věnců) Za + Vladimíra a Marii Novotných a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála (žehnání adventních věnců) Za + Václava Chytila, jeho syna Karla a celou živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 29.11.2021 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Aloise Balcaříka  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
14:00 Hodolany Pohřeb + paní Ludmily Friedlové  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 30.11.2021 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 1.12.2021 STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za Simonu Feitovu a jejího syna Tomáše, za + rodiče Feitovy a prarodiče Stadlerovy  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 2.12.2021 ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za dar víry, naděje a lásky pro příbuzné  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za + Janu Macurovu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 3.12.2021 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
07:00 katedrála RORÁTY - Na úmysl dárce (P. Gatnar, P. Švirák) 
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Valentina a Antonii Zdráhalovy a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 4.12.2021 SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
08:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro nemocné sestry  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 5.12.2021 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, manžele Františka a Marii Dvořákovy a celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Augustina a Boženu Navrátilovy, živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála (pro rodiny s dětmi) Za živé a + farníky  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Přenos mše sv. v neděli 5. 12. v 10:00 https://www.youtube.com/watch?v=B5ZFryFYikM

 • Po mši svaté si na stolku s obětními dary můžete vzít malý adventní kalendářík s myšlenkou na každý den. Příspěvek je 20 Kč.

 • Velké poděkování chlapům z biliardového klubu za včerejší pomoc při přípravě adventního věnce před katedrálou.

 • RORÁTY: letos budou vždy v pátek ráno v 7:00 v katedrále. Prosím děti, aby si vzaly s sebou lampičky. Protože nás pandemická situace omezuje, nebude po rorátech snídaně. S prázdnou ale neodejdete.

 • ZMĚNA: Rodinné centrum Slunečnice zve maminky nejen na rodičovské dovolené na zkrácenou duchovní obnovu, která se uskuteční příští sobotu dopoledne zde v katedrále. Povede ji otec Antonín Krasucki. Kdo se nemůže zúčastnit osobně, může se připojit přes youtube. Zde jsou odkazy na vysílání v katedrále:

  sobota přednáška
   
  Roráty 2021. Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.
 • Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří se chcete zapojit do synody a nemáte žádné společenství. Scházíme se v pondělí od 17:30 do 19.00 na faře. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

 • Synodální proces v naší farnosti. Koordinátorem je pan Filip Chlup. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ho oslovit nebo kohokoliv z pastorační rady. Všechny potřebné informace vám zprostředkují. Nové texty jsou na farním webu.

 • Zapalme svíčku za děti, které odešly příliš brzy. V neděli 12. prosince na světový den památky zesnulých dětí se koná v 15:00 na Sv. Kopečku mše svatá za zemřelé děti.

 • V kryptě katedrály probíhá výstava betlémů. Časy, kdy je otevřeno jsou na vývěsce a na webu.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Po mši svaté si na stolku s obětními dary můžete vzít malý adventní kalendářík s myšlenkou na každý den. Příspěvek je 20 Kč.

 • Zítra ve 14:00 bude pohřeb paní Ludmily Friedlové.

 • Sbírka na opravu střechy našeho kostela vynesla 4 450 Kč. díky všem dárcům!

 • Bylo upleteno 28 adventních věnců, moc díky zúčastněným za pomoc.

 • Synodální proces probíhá, skupinky se začínají scházet. Pokud by se někdo chtěl přidat, pořád je možné hodit lístek s kontaktem do krabičky. Velké díky těm, kteří se ujali role moderátorů skupinek. Jsou 3 po 7 lidech, 1 rodina tvoří skupinku samostatnou.