Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 19.3. do 27.3.2022

SOBOTA 19.3.2022 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
10:00 katedrála Na poděkování za 80 let života emeritního pomocného biskupa Josefa Hrdličky
Na poděkování sv. Josefovi za pomoc  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 20.3.2022 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
08:00 katedrála Na poděkování za 90 let života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na opravu střechy) Za + Jana Pavla a celou živou a + rodinu (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 21.3.2022 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 22.3.2022 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za vnoučata a jejich rodiny  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 23.3.2022 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála volný úmysl  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 24.3.2022 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Marii Martiškovou  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za neteř Radmilu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 25.3.2022 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - DEN MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA NENAROZENÉ DĚTI
07:00 katedrála Za ochranu počatého života (P. Jan Čukáš)
17:30 Hodolany Modlitba růžence za počatý život a nenarozené děti (vedou manželé z farnosti) 
17:30 katedrála Modlitba růžence za počatý život a nenarozené děti (vedou manželé z farnosti) 
18:00 Hodolany Za + Marii a Otakara Kláskovy, celou živou a + rodinu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín - Za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (ve společenství s papežem Františkem) 
Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 26.3.2022 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za dar víry pro vnoučata a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
12:00 katedrála Za + Květoslavu Dvořákovou  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 27.3.2022 4. NEDĚLE POSTNÍ (ZMĚNA ČASU NA LETNÍ 02:00 → 03:00)
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Ing. Jana Fouska a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Anežku Chlupovou  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
 • CHARITA: stále můžete přispívat do sbírky léků, nábytku a sbírkou potravin na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Děkuji všem, kteří se zapojili a pomohli při včerejší oslavě narozenin emeritního biskupa otce Josefa Hrdličky.

 • Sbírka na podporu pastorace mládeže z minulé neděle vynesla 17 493 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • V pátek od 17:30 bude modlitba růžence za úctu k počatému životu. Zvu všechny manžele a rodiče.

 • Křížové cesty během postní doby budou vždy v pátek od 17:30 a v neděli od 15:00 (zapište se, prosím, v sakristii k vedení KC). Všichni se, prosím, připojme k výzvě papeže Františka a nabídněme Pánu své posty a modlitby za Ukrajinu.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Rodinné centrum Slunečnice zve maminky nejen na rodičovské dovolené na postní duchovní obnovu, která se bude konat vždy dopoledne od 28. do 31. 3. v klášteře dominikánů v Olomouci. Se starozákonními ženami a jejich úděly nás seznámí paní Marcela Řezníčková. Hlídání dětí máme zajištěné, ale kapacita je omezená. Přihlášky a další informace vzadu na vývěsce a na slunecnice.blogspot.com

 • Kurz Přirozeného plánování rodičovství (PPR) v Olomouci. Toužíte po děťátku, potřebujete početí předcházet nebo chcete porozumět plodnosti? – začínáme 5. 4. 2022. Kurz probíhá vždy od 17:30 – 20:30, více informací a přihlášky na stránce pořadatele - zde

 • Dnes v 19:00 se koná na Arcibiskupství scénické čtení v podání herce Igora Bareše „Být všem vším“ – Antonín Cyril Stojan. Více na paschaliaolomucensia.cz

 • V pátek 1. 4. ve 20:00 v Arcibiskupském muzeu bude premiéra filmu Jindřicha Suchánka „VIA ROSARII“ o arcibiskupu A. C. Stojanovi.

 • Příští týden se ze soboty na neděli mění zimní čas na letní (02:00 → 03:00)

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Sbírka na podporu pastorace mládeže z minulé neděle činí 4 600 Kč.

 • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Ve středu po mši svaté budu zapisovat úmysly na duben, květen a červen

 • Kurz PPR, postní duchovní obnova pro maminky, premiéra filmu – viz výše

 • Příští týden se ze soboty na neděli mění zimní čas na letní (02:00 → 03:00)

-------------------------------------------------------------------------------------

PAPEŽ FRANTIŠEK V PÁTEK V 17:00 V BAZILICE SVATÉHO PETRA V ŘÍMĚ OBNOVÍ ZASVĚCENÍ RUSKA A UKRAJINY NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE. VE STEJNÝ ČAS TOTO ZASVĚCENÍ Z PAPEŽOVA POVĚŘENÍ VYKONÁ KARDINÁL KRAJEWSKI VE FATIMĚ PŘED MILOSTNOU SOCHOU PANNY MARIE

VŠECHNY BISKUPY, KNĚZE A VĚŘÍCÍ CELÉHO SVĚTA PAPEŽ VYBÍZÍ, ABY SE S NÍM V TOMTO ZASVĚCENÍ SJEDNOTILI.

V NAŠÍ KATEDRÁLE SE TAK STANE PŘI PONTIFIKÁLNÍ MŠI SVATÉ V PÁTEK 25. BŘEZNA V 18:00.

VŠECHNY VÁS, BRATŘI A SESTRY (CELÉ RODINY I S DĚTMI), K ÚČASTI NA TÉTO BOHOSLUŽBĚ A ZASVĚCENÍ VYBÍZÍM A CO NEJSRDEČNĚJI ZVU.   

P. LADISLAV