Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 25.11. do 3.12.2023

SOBOTA 25.11.2023 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
12:00 katedrála Svatební mše svatá: David Matula a Aneta Rychlá (P. Vojtěch Kološ) 
NEDĚLE 26.11.2023 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Aloise a Marii Bittmanovy a za duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Ladislava Stejskala a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + otce Jiřího Brocha a Marina Marinova a za živou a + rodinu (P. Dobeš)
PONDĚLÍ 27.11.2023 PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za manžela Stanislava, manželku Václavku Hrachovcovou a šťastnou hodinu smrti  (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 28.11.2023 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za zdraví, Boží pomoc a pokoj v rodině (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 29.11.2023 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za lásku a úctu v rodině  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 30.11.2023 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží požehnání  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za Boží požehnání pro novomanžele  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 1.12.2023 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ // PRVNÍ PÁTEK
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Augustina a Boženu Navrátilovy a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín Basler (CMKA) 
Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 2.12.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE // PRVNÍ SOBOTA
08:00 sv. Anna Za živé a + spolužáky šedesátníky a Boží požehnání pro jejich rodiny  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pohřeb + pana Josefa Dostála  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 3.12.2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ // ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, Františka a Marii Dvořákovy, celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + maminku  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Dětská: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály (P. Ĺubomír Žák) 
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Sbírka z minulé neděle na církevní média činí 20 275 Kč. Díky za váš dar.

 • Ve čtvrtek zveme na večerní mši svatou v 18:00 rodiče s dětmi

 • V sobotu od 16:00 bude Mariánské večeřadlo (sakristie katedrály)

 • Příští neděli 3. 12. zveme děti i rodiče na Putování se sv. Mikulášem. Sraz v 16:30 u školy sv. Voršily.

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • V sakristii si můžete koupit stolní kalendář na rok 2024, cena 80 Kč.

 • Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádá ve dnech 1. - 2. 12. 2023 v Olomouci XV. Cyrilometodějské akademické dny na téma „1150. Výročí arcibiskupa sv. Metoděj a zřízení moravsko-panonské arcidiecéze“. Kontakt a informace (vývěska) a:mska-akademie.cz

 • V sobotu 2. 12. 2023 od 9:00 do 17:00 na Mlčochově 5 (stará fara), proběhne již tradiční benefiční výroba a prodej adventních věnců, na podporu sirotčince v mongolském Ulánbátaru. Přijměte pozvání vstoupit do adventního času, tímto milým setkáním.

 • Milí farníci, stejně jako v předešlých letech se na vás obracíme s prosbou o vánoční cukroví pro lidi v nouzi. Své dary můžete přinést přímo do Nízkoprahového denního centra Charity Olomouc na Wurmově 5, nebo po nedělní mši svaté do zákristie, a to nejpozději do 22. 12. Děkujeme, že obohatíte sváteční stůl našim klientům.

 • V loňském roce jste ve sbírce Dárek pro tebe, potěšili obyvatele Domova s pečovatelskou službou sv. Kosmy a Damiána, který sídlí na Wurmově 5. I v tomto roce máme pro vás v zákristii připravený seznam přání obyvatel domova. Můžete si adoptovat svého obdarovaného, a darovat dárek, který si přeje. Prosíme, abyste si v seznamu zaškrtli, komu dárek koupíte, ať máme přehled. Dárky přineste do zákristie do 3. adventní neděle, ať je stihneme předat pracovníkům domova.

 • "V sobotu 2. prosince od 9 do 12 hodin se uskuteční den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zváni jsou především všichni zájemci o studium. Máte možnost prohlédnout si prostory školy, domova mládeže, školní kaple a dalších prostor. Na uchazeče se těší vyučující, vychovatelé i studenti AG."

 
 Hodolany:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Sbírka z minulé neděle na církevní média činí  Kč. Díky za váš dar.

 • V pátek 1. prosince budeme na faře v rozmezí 15:00 – 17:30 plést adventní věnce. Ty budou na první neděli adventní poskytnuty k prodeji a požehnány. Přijďte prosím pomoci. Kdo máte doma zahradnické nůžky, nebo tavné pistole, vezměte je s sebou. 

 • V pátek v 18:00 jsou zváni na mši svatou rodiče s dětmi

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  29. listopadu a 13. prosince po mši svaté na faře.

 
Nové Sady:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Sbírka z minulé neděle na církevní média činí 4 903 Kč. Díky za váš dar.

 • Dnes po mši svaté je tradiční farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni k posezení u kávy, čaje…

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • V pondělí v 18:00 v kapličce se ženy modlí růženec. Můžete se přidat

 • Na první pátek 1. prosince bude od 17:15 v kapli na Povelu adorace a svaté přijímání

 • Připravujeme tradiční Tříkrálovou sbírku v naší farnosti. Kdo máte zájem o vedení skupinky koledníků, ozvěte se co nejdřív Zuzce Vaculíkové. Při odchodu z kostela obdržíte letáček se základními informacemi a kontaktními údaji. Sbírka proběhne od 1. 1. do 14. 1. 2024. Děkujeme za Vaše praktické nasazení ve službě druhým

 • V sakristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté na prosinec