Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 6.4. do 14.4.2024

SOBOTA 6.4.2024 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
15:00 katedrála Děkanátní pouť děkanátů Olomouc a Přerov za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání  
15:00 Adorace, Korunka k B. milosrdenství a sv. požehnání
16:00 beseda s otcem arcibiskupem Josefem
17:00 Pontifikální mše svatá
NEDĚLE 7.4.2024 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany Za Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata  (P. Jiří Koníček)
09:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Hodonskou a Pechovu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Jaroslava Koutného a živou a + rodinu Soubustových a Koutných (P. Švirák)
18:00 sv. Anna Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 8.4.2024 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
07:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Jiří Koníček)
17:15 Povel - kaple mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + manžela Romana  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 9.4.2024 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocné manžele  (P. Lubomír Žák)
STŘEDA 10.4.2024 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl (P. Jiří Koníček)
17:15 Povel - kaple Za + Jaroslava Pachtu a celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Václava Fojtů, živou rodinu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 11.4.2024 PAMÁTKA SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za nemocné (P. Lubomír Žák)
15:00 katedrála ADORACE (duchovní příprava k inauguraci) a sv. smíření od 17:00
18:00 katedrála Za + Františku Kovaříkovou, manžela a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 12.4.2024 PÁTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za dar zdraví a Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocnou sestru  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Annu Podhorovou, živou a + rodinu Podhorovu a Bonkovu  (P. Jiří Koníček)
18:00 sv. Anna volný úmysl  (P. František Dobeš)
SOBOTA 13.4.2024 SOBOTA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
10:00 katedrála MŠE SVATÁ S UVEDENÍM DO ÚŘADU ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO A METROPOLITY MORAVSKÉHO MONS. JOSEFA NUZÍKA 
NEDĚLE 14.4.2024 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za + manžela Tomáše a za dar zdraví pro manželku Ludmilu  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Lubomír Žák)
09:35 Nové Sady mše svatá  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef 
Za + Helenu Boháčovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 13. 4.2024     10:00 katedrála
MŠE SVATÁ S UVEDENÍM DO ÚŘADU ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO A METROPOLITY MORAVSKÉHO MONS. JOSEFA NUZÍKA

 

Podrobné pokyny k účasti na slavnostní události včetně informací o dopravě aj. budou postupně zveřejňovány na webové stránce ado.cz/inaugurace 
...................................................................................................
 • Celodiecézní sbírka na služné kněží vynesla v naší farnosti 62 233 Kč. Upřímné díky všem dárcům.
 • Velkopáteční sbírka u Božího hrobu na Svatou Zemi činí 10 785 Kč. Jménem těch, kterým z této sbírky bude pomoženo, upřímné Pán Bůh zaplať!

 • Prosím všechny naše dobrovolníky, kteří se přihlásili na pomoc při inauguraci o. arcibiskupa příští týden v sobotu, abychom se sešli na domluvu tuto středu v 16:00 před katedrálou. Předem díky všem ochotným!

 • Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu na prohlídku budovy Českého rozhlasu Olomouc. V úterý  4. 2024, již od 15:00. Sraz máme před budovou Českého rozhlasu Olomouc, Pavelčákova 2/ Mrkneme do vnitřností rozhlasu. Pro doplňující informace můžete volat Martině Žalčíkové, telefonní číslo 604 240 041

 • CHARITA – Den pro malé a velké krále – v sobotu 18. 5. 2024, tradiční každoroční poděkování pro všechny naše tříkrálové koledníčky. Viz plakát na vývěsce

 

HODOLANY:

 • Celodiecézní sbírka na služné kněží vynesla v naší farnosti 10 500 Kč. Upřímné díky všem dárcům.

 • Velkopáteční sbírka u Božího hrobu na Svatou Zemi činí 4 685 Kč. Jménem těch, kterým z této sbírky bude pomoženo, upřímné Pán Bůh zaplať!

 • Zkoušky chrámového sborubezprostředně pokračují každý pátek až do Slavnosti Seslání Ducha sv.

 • CHARITA – Den pro malé a velké krále – v sobotu 18. 5. 2024, tradiční každoroční poděkování pro všechny naše tříkrálové koledníčky. Viz plakát na vývěsce

 

NOVÉ SADY:

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Celodiecézní sbírka na služné kněží vynesla v naší farnosti 10 418 Kč. Upřímné díky všem dárcům.

 • Velkopáteční sbírka u Božího hrobu na Svatou Zemi činí 6 097 Kč. Jménem těch, kterým z této sbírky bude pomoženo, upřímné Pán Bůh zaplať!

 • Od 8. dubna 2024 – po dobu trvání opravy věže farního kostela v Nových Sadech budou mše svaté každou středu v kapli Panny Marie na Povelu (bezpečnostní důvody).

 • CHARITA – Den pro malé a velké krále – v sobotu 18. 5. 2024, tradiční každoroční poděkování pro všechny naše tříkrálové koledníčky. Viz plakát na vývěsce

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.