Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 12.8. do 20.8.2023

SOBOTA 12.8.2023 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
13:30 katedrála Svatební obřad: Martin Dominik a Šárka Navrátilová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 13.8.2023 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Marii a Františka Dvořákovy, P. Josefa Benáčka, rodiče a sourozence (P. Vít Hlavica) 
08:30 Hodolany Na úmysl dárce a za duše v očistci (P. František Dobeš)
10:00 katedrála a živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
10:35 Nové Sady Na poděkování za 20 let života s prosbou o další pomoc a ochranu  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 14.8.2023 PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za zázračné uzdravení sestry  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Pohřeb + paní Ludmily Jedynakové  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 15.8.2023 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
07:00 katedrála Za + Jaromíra Fojtů a za živou a + rodinu Fojtů  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Františka Dosoudila  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 16.8.2023 STŘEDA 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 17.8.2023 ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Fojtíkovu  (P. Jan Čukáš)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 
PÁTEK 18.8.2023 PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za P. Stanislava Trnavského a celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Valentina a Antonii Zdráhalovy a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
SOBOTA 19.8.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za zdraví a požehnání pro kamarádku  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 20.8.2023 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Josefa a Annu Podhorovy a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za Roberta a rodinu Dočkalovu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + P. Aloise Juráně (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB: pondělí – pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Svátost smíření – čtvrtek 17:00 – 18:00 (katedrála)

 • V pátek 18. srpna jedeme na farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Autobus je naplněn. Odjezd autobusu od katedrály bude v 6:00. Cena 800 Kč se vybírá v autobuse. Návrat kolem 20 – 21 hodiny.

 • Příští týden v neděli začíná farní tábor. Provázejme mladé i jejich doprovod modlitbou.

 • Na stojanu s tiskovinami si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

 • V sobotu 26. srpna 2023 se na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní POUŤ RODIN. Mše svatá je v 10:15 na venkovním podiu a následuje program pro rodiny a děti. Zakončení bude v 15:15 svátostným požehnáním.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli 8:30 a v pátek v 18:00

 • V úterý na slavnost Nanebevzetí Panny Marie je mše svatá v 18:00


Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá v neděli v 10:35 a ve středu v 17:15

 • V sakristii si můžete zapisovat mše svaté na zbytek srpna a pak září, říjen a listopad