Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 23.9. do 1.10.2023

SOBOTA 23.9.2023 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
08:00 sv. Anna Za + rodiče Annu a Andreje  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 24.9.2023 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + manžela Tomáše a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 25.9.2023 PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 26.9.2023 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za požehnání a lásku v manželství (P. Ĺubomír Žák)
STŘEDA 27.9.2023 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za + učitele, spolužáky a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Nové Sady mše svatá (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 28.9.2023 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
08:00 katedrála Za lékaře, zdravotníky a ošetřovatelský personál  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - pouť veřejných činitelů
Za živé a + farníky, poutníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála TICHÁ ADORACE do 17:30
17:30 katedrála Společné zakončení adorace a svátostné požehnání (P. Vladimír Schmidt)
18:00 katedrála Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PÁTEK 29.9.2023 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18:00 Hodolany Za + bratry Pavla, Karla, Jana a Josefa Podhorovy  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za + Věru Mičkovou a její rodinu 
SOBOTA 30.9.2023 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 1.10.2023 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 80 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání (P. Jiří)
08:30 Hodolany Za + Jana Pavla a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + manžele Jana a Ludmilu Suchánkovy a Jana a Marii Suchánkovy (P. Čukáš)
10:35 Nové Sady Na poděkování za 68 let života s prosbou o požehnání do dalších let  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
Národní svatováclavská pouť – Stará Boleslav
Pouť ke sv. Václavovi – katedrála
Pouť kněží k hrobu arcibiskupa A. C. Stojana – Velehrad
 • Naší farní radě skončil čtyřletý mandát. Proto bude třeba vykonat nové volby. První kolo proběhne v neděli 15. října. Do té doby můžete popřemýšlet, koho navrhnete.

 • Ve čtvrtek slavíme v katedrále pouť ke sv. Václavovi. Mše svaté budou v 8:00 a v 10:00 – celebruje biskup Josef Nuzík (zároveň pouť veřejných činitelů). V naší farnosti je tento den také adorační a den vzájemné modlitby naší farnosti a bohoslovců: od 12:00 bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adorace. Prosím, zapište se v sakristii k adorační službě (po půl hodině). Bohoslovci jsou již zapsáni. V 17:30 bude společné zakončení adorace a v 18:00 slavnostní zpívané nešpory.

 • Přijměte také pozvání na svatováclavské posvícení – ve čtvrtek 28. 9. od 15:00 na parkánu u katedrály. Budeme rádi, když přinesete něco dobrého na slavnostní stůl. Společné setkání zakončíme v 17:30 společnou adorací.

 • V pátek si naše arcidiecéze připomíná 100. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana. V tento den se koná na Velehradě pouť všech kněží k jeho hrobu. Proto v pátek ráno NEBUDE u sv. Anny mše svatá. Večerní bude v obvyklém čase 18:00.

 • Kompletní dílo Johanna Sebastiana Bacha při sérii komentovaných koncertů hodlá postupně představit náš regenschori Karel Martínek. První koncert se v presbytáři katedrály uskuteční v pátek září 2023 v 19:00. Všechny vás co nejsrdečněji zvu.

 • Od 1. října každou neděli bude u bratří kapucínů slavena mše svatá v angličtině. Začátek je ve 12:15. Pokud máte ve svém okolí anglicky mluvící studenty, spolupracovníky …, kteří by se rádi zúčastnili, doporučte. Informace najdete na vývěskách.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Ve středu po mši svaté budu zapisovat úmysly mší svatých na říjen, listopad a prosinec

 • Pokud bude příznivé počasí, pojedeme příští neděli 1. října odpoledne pouštět draky na Pohořany

 • Zkoušky chrámového sboru se konají každý pátek v 19:00 hod. na kůru. Rádi přijmeme nové zpěvačky a zpěváky. Stačí přijít kdykoli na zkoušku.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Dnes po mši svaté bude farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.

 • KLUBÍK bude pokračovat i v letošním roce. Všechny děti na 2. stupni ZŠ jsou srdečně zvány každou středu od 18:00 do 20:00 hod. Podrobnější informace Vám poskytnou Macounovi.

 • V sakristii si můžete zapsat úmysl mše svaté na listopad

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …