Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 20.1. do 28.1.2024

SOBOTA 20.1.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Frajbergovu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 21.1.2024 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
08:00 katedrála Za + manžela duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na poděkování Bohu za dar dožití a další Boží ochranu, za živou a + rodinu Rumanovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Jana Paráka  (P. František Dobeš)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 22.1.2024 PONDĚLÍ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živé a + občany Kojetína  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 23.1.2024 ÚTERÝ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Elisabeth Fojt a požehnání pro celou rodinu (P. Lubomír Žák) 
STŘEDA 24.1.2024 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + rodiče a jejich rodinu  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 25.1.2024 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života (P. Lubomír Žák) 
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za + Vladislava Kulišťáka, manželku a děti  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 26.1.2024 PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 55 let života s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za dobrodince rodiny  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Za + Libuši, Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy (P. František Dobeš)
SOBOTA 27.1.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 28.1.2024 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + P. Josefa Beneše a + kněze z farnosti  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za dar zdraví, dobrý průběh operace a ochranu Panny Marie pro Jiřího (P. Lubomír Žák) 
10:35 Nové Sady Za rodinu Klučkovu a Musilovu  (P. Jiří Koníček)
 • Dnešní sbírka bude odeslána na Katolické biblické dílo v ČR

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: V naší farnosti bylo při Tříkrálové sbírce vybráno 75 279 Kč. Velmi děkuji všem dárcům, koledníkům i jejich doprovodu.

 • Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na Společenský večer Farnosti sv. Václava a 8. skautského střediska Vládi Tylšara, který se bude konat 2. 2. 2024 v Sokolovně ve Chvalkovicích, Na Zákopě 239/82 od 19:00 do 02:00. Také hledáme ty z Vás, kdo by se chtěli zapojit do pomoci s realizací večera, ať už dary do tomboly, nebo pomoc při chodu večera, nebo finančním příspěvkem na nákup pohoštění. Pokud jsme vás zaujali, oslovte Miladu Chlupovou, nebo Richenzu Bukovou.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře.

 • Hospic na Svatém Kopečku hledá do týmu Domácí zdravotní péče kolegu/kolegyni na pozici všeobecná sestra. Informace jsou na vývěsce.

 
Hodolany:
 • Sbírka na opravu střechy kostela z minulé neděle činí 5 750 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Dnešní sbírka bude odeslána na Katolické biblické dílo v ČR

 • Farní kavárna je dnes po mši svaté.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře u katedrály v úředních hodinách.

 • Hospic na Svatém Kopečku hledá do týmu Domácí zdravotní péče kolegu/kolegyni na pozici všeobecná sestra. Informace jsou na vývěsce.

 

Nové Sady:

 • Sbírka na opravu věže kostela z minulé neděle činí 4 877 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Dnešní sbírka bude odeslána na Katolické biblické dílo v ČR

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře u katedrály v úředních hodinách.

 • Pod kůrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.

 • Hospic na Svatém Kopečku hledá do týmu Domácí zdravotní péče kolegu/kolegyni na pozici všeobecná sestra. Informace jsou na vývěsce.