Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 10.6. do 18.6.2023

SOBOTA 10.6.2023 SOBOTA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
14:00 katedrála Svatební obřad: Svatomír Pohlídal a Andrea Marečková  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 11.6.2023 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + prarodiče, rodiče a celou živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: Za živé a + farníky a dobrodince kostela (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Harčičkovu a Hradilovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Na poděkování za 10 let manželství (P. Pavel Strejček) 
PONDĚLÍ 12.6.2023 PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Daniela, Samuela a rodiče  (P. Jiří Koníček)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 13.6.2023 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za + učitele a spolužáky a za duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 14.6.2023 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za rodinu Andresovu a Hnilicovu  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 15.6.2023 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA, SPOLUPATRONA KATEDRÁLY
07:00 sv. Anna Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání (P. Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 16.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
07:00 sv. Anna Za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála ADORACE ZA POSVĚCENÍ KNĚŽÍ DO 17:30
17:15 Hodolany ADORACE za posvěcení kněží a sv. smíření 
17:30 katedrála Společné zakončení adorace a svátostné požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + P. Ignáce Bürgla  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za vyprošení lásky  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 17.6.2023 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
08:15 katedrála Příležitost ke svátosti smíření 
09:30 katedrála JÁHENSKÉ SVĚCENÍ - světitel Mons. Josef Nuzík 
NEDĚLE 18.6.2023 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + příbuzné a za duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava Hanáka a jeho živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Břetislava Tomčíka, + Bohumíra Karáska a rodiny dětí  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
Pouť za vlastní posvěcení kněží – Svatý Hostýn
Jáhenské svěcení – katedrála
 • V pondělí 12. 6. v 18:00 promítá kino Metropol zajímavý film KATEDRÁLA. Vstupné je 150 Kč.

 • Sbírka na církevní školy v naší farnosti vynesla 28 503 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • V úterý je na faře další setkání Společenství seniorů od 9:00.

 • Ve čtvrtek zveme děti i rodiče na večerní mši svatou v 18:00. Po ní uzavřeme školní rok opékáním na parkánu. Občerstvení si prosím přineste vlastní. 

 • JÁHENSKÉ SVĚCENÍ – bude v katedrále v sobotu 17. června v 9:30. Ráno mše svatá NEBUDE.

 • FARNÍ DEN DÓMSKÉ FARNOSTI – bude v neděli 25. června od 15:00 (parkán)

 • VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY – vychází na pátek 30. června (v 18:00 mše svatá)

 • srpna plánujeme farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Můžete se přihlásit do konce června v sakristii.

 • DCPR – od 23. června 2023 do prosince 2023 - KMEN - kurz osobního rozvoje pro muže, kteří mají odvahu udělat další krok na cestě k naplnění smyslu svého života. 3 víkendová setkání + individuální práce, informace a přihlášky - kurz-kmen.cz (web: https://olomouc.dcpr.cz/)

 • DCPRod 1. července začíná - Rodina na cestě 2023 – poustevníci prázdninové putování pro rodiny po stopách poustevníků informace a přihlášky - rodinnyzivot.cz (web: https://olomouc.dcpr.cz/)

 • DCPR – 9. července - Manželská setkání - Kroměříž - týdenní “dovolená” pro křesťanské manželské páry, které usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. (hlídání dětí zajištěno) informace a přihlášky - manzelska.setkani.org (web: https://olomouc.dcpr.cz/)

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Dnes slavíme Výročí posvěcení kostela

 • Sbírka na církevní školy v naší farnosti vynesla 5 012 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli se koná sbírka na opravu střechy

 • Při příležitosti Noci kostelů, tím naším prošlo minulý pátek 56 návštěvníků. Všem, kteří jste se zapojili do příprav programu, nebo hlídání kostela, díky!

 • Příští neděli proběhne po mši svaté farní kavárna. Kdo by se chtěl podílet na občerstvení, zapište se prosím do tabulky na nástěnce.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Sbírka na církevní školy v naší farnosti vynesla 4 060 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!