Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 31.10. do 7.11.2021

NEDĚLE 31.10.2021 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ 03:00 → 02:00)
08:00 katedrála Za živé a + farníky  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na daný úmysl (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 85, 60, 30 a 20 let života  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
14:30 HŘBITOV DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
17:30 Centrum Alleti Přednáška: O synodalitě v církvi Přednáška P. ThLic. Josefa Mikuláška Ph.D., diecézního koordinátora Synody 2021 - 2023. Aula Centra Alleti
PONDĚLÍ 1.11.2021 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - DOPORUČENÝ SVÁTEK
07:00 katedrála Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Bohumila Zdařila a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ  ARCIBISKUP JAN 
Za + Stanislavu Kašparovu   (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 2.11.2021 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
07:00 katedrála Za + maminku Jiřinu Škrabalovu a jejího + vnuka Jiřího Škrabala  (P. Jan Čukáš)
15:30 katedrála Za všechny zemřelé klienty Charity Olomouc a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za všechny věrné zemřelé  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ - ARCIBISKUP JAN
Za + přátele Jana a Miroslava  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 3.11.2021 SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
07:00 sv. Anna Za + Antonína a Věru Bajerovy  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za + Marka Zmeškala  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 4.11.2021 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
07:00 sv. Anna Za + rodinu Machalovu a Strnadovu (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za všechny řeholní sestry  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 5.11.2021 PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 6.11.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + Zdenku Voráčovu (1. výročí)  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 7.11.2021 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za Boží požehnání a ochranu pro rodinu Němcovu a Ditu s rodinou  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála (mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi) Za + Václava a Marii Růžičkovy, Jana a Ludmilu Misařovy a Miluši a Antonína Muchovy  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Slavnostní nešpory - kanovníci a řeholní setry 
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Sbírka z minulé neděle na misie vynesla 23 179 Kč. Velké díky za vaši štědrost.

 • Dušičková pobožnost za zemřelé na ústředním hřbitově v Neředíně se koná dnes ve 14:30 (hřbitovní kaple). Přijďte se společně modlit za naše zemřelé.

 • Pomalu se rozbíhá synodální proces i v naší farnosti. Koordinátorem se stal pan Filip Chlup. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ho oslovit nebo kohokoliv z pastorační rady. Všechny potřebné informace vám zprostředkují. Nové texty jsou na farním webu.

 • Dnes má v aule Centra Alleti (Křížkovského 2) koordinátor synodálního procesu v naší diecézi P. Josef Mikulášek přednášku na téma O synodalitě v církvi. Začátek v 17:30. Všem vřele doporučuji.

 • Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách kristyn.cz nebo www.katedralaolomouc.cz

 • Sestry karmelitánky ze Štípy nabízí duchovní obnovu pro dívky 15 – 17 let (19. – 21. 11 2021) a pro ženy 18 – 30 let (26. – 28. 11 2021). Kontakty jsou na vývěsce nebo na farním webu.

 • Sestry vincentky v Kroměříži nabízí Adventní duchovní obnovu pro ženy 27. 11. 2021 na téma „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a já vás občerstvím“ (vede P. Krasucki OP) a Adventní duchovní obnovu pro muže v sobotu 4. 12. 2021 na téma: „Dovolili MU vyslovit jeho jméno“ (vede P. Hrudík)

 • Naše děkanátní centrum pro rodinu nabízí duchovní cvičení pro muže „EXODUS ADVENT 2021“. Všechny potřebné informace najdete na vývěsce nebo na farním webu.

 • Rád bych poděkoval všem, kteří se v letošním roce zapojují do úklidu katedrály. Chci také povzbudit všechny, na které se doposud „nedostalo“ a rádi by se přidali. Termín úklidu je vždy stejný, a to jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:45 do cca 20:00. Je možné se zapisovat už na příští rok buď do tabulky přes odkaz https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R-c-aX5ovabuSoX2oT7VWq9EB6F0CetlEnEkGo7D69I/edit?usp=sharing nebo u pana kostelníka v sakristii. Díky všem.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 8 650 Kč. Velké díky za vaši štědrost.

 • Mše svaté ve všední den budou opět v 18:00. V tomto týdnu v pondělí – slavnost Všech svatých, v úterý – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, (ve středu nebude) a v pátek (první v měsíci) od 17:15 adorace a svátost smíření a v 18:00 mše svatá.

 • Pomalu se rozbíhá synodální proces i v naší farnosti. Koordinátorem se stala Veronika Hanáková. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ji oslovit. Všechny potřebné informace vám zprostředkuje. Nové texty jsou na katedralaolomouc.cz