Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 13.11. do 19.11.2021

SOBOTA 13.11.2021 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
08:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 14.11.2021 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SBÍRKA NA CHARITU
08:00 katedrála Za živé a + farníky  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Udělování svátosti pomazání nemocných
Za + Františka Višinku a celou živou rodinu Višinkovu (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Marii Poljakovu, dceru Marii a celou živou a + rodinu Strýčkovu  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 15.11.2021 PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Františku a Aloise Balcaříkovy  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + z rodiny Engelmannovy  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 16.11.2021 ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za spolužačku Ludmilu a její + rodiče  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 17.11.2021 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
08:00 sv. Anna Za duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 18.11.2021 ČTVRTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za uzdravení našich rodin a obnovu společné modlitby  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 19.11.2021 PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Marti Marekovičovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + rodiče Jaroňovy, + bratra Vladimíra, živou a + rodinu a duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za živé a + členy rodiny Heřmanovy, Uličných a duše v očistci  (P. František Dobeš)
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • Dnes se při bohoslužbách koná sbírka na charitu. Díky všem dárcům.

 • Dnes se koná pravidelná schůzka ministrantů

 • V úterý od 8:00 do 14:00 bude z technických důvodů katedrála uzavřena .

 • Ve středu je státní svátek. Ranní mše svatá bude v 8:00 u sv. Anny. Večerní mše bude v 18:00.

 • Ve středu se v Hodolanech v kostele koná benefiční koncert na podporu opravy střechy kostela. Začátek je v 18:00. Všechny vás srdečně zvu.

 • Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří se chcete zapojit do synody a nemáte žádné společenství. Scházíme se v pondělí od 17:30 do 19.00 na faře. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

 • Papež František přesunul Světový den mládeže na Slavnost Krista Krále, 21. listopadu. Den předtím, v sobotu 20. listopadu, se proto v celé diecézi budou konat děkanátní setkání mládeže. V našem děkanátu to bude v klášteře kapucínů na Dolním nám. v Olomouci. Start 13:00, závěr kolem 17:00. Součástí programu je přednáška, skupinky a mše sv. Jsme rozhodnuti respektovat vládní nařízení (tj. bude možnost samotestu na místě).

 • Synodální proces v naší farnosti. Koordinátorem je pan Filip Chlup. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ho oslovit nebo kohokoliv z pastorační rady. Všechny potřebné informace vám zprostředkují. Nové texty jsou na farním webu.

 • Zapalme svíčku za děti, které odešly příliš brzy. V neděli 12. prosince na světový den památky zesnulých dětí se koná v 15:00 mše svatá za zemřelé děti.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná sbírka na charitu. Díky všem dárcům.

 • Mimořádně bude mše svatá zítra v pondělí v 18:00, místo středy.

 • Ve středu v 18:00 se koná v našem kostele Benefiční koncert na podporu opravy střechy kostela. Všechny vás srdečně zvu. Více na vývěsce.

 • Synodální proces v naší farnosti. Koordinátorem je Veronika Hanáková. Pokud máte zájem se zapojit, můžete ji oslovit. Všechny potřebné informace vám zprostředkuje. Nové texty jsou na katedralaolomouc.cz