Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 20.8. do 28.8.2022

SOBOTA 20.8.2022 PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 21.8.2022 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Tomáše Konečného a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za Roberta a rodinu Dočkalovu  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu (P. Gabriel Malich) 
PONDĚLÍ 22.8.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
07:00 sv. Anna Za dary Ducha Svatého pro pracovníky církve  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 23.8.2022 ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 24.8.2022 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za + rodiče Povalačovy a za Boží požehnání pro živou rodinu Kindlovu (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 25.8.2022 ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář) 
PÁTEK 26.8.2022 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Květoslavu Hanákovou  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu a Novotných  (P. František Dobeš)
SOBOTA 27.8.2022 PAMÁTKA SV. MONIKY
08:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatební mše svatá: Mirek Petřík a Marie Gárská  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Svatební mše svatá: Lukáš Bohun a Magdaléna Mátlová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 28.8.2022 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro syna, dcery, vnoučata a jejich rodiny  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za + Marii a Matěje Fouskovy, duše v očistci a mírové soužití mezi národy  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
  • Prázdninový program v katedrále. Pravidelně jsou mše svaté u svaté Anny: pondělí – pátek v 7:00, v sobotu v 8:00. Nedělní bohoslužby jsou beze změny v 8:00 a v 10:00. Každý čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 18:00.

  • Farní evangelizační buňka zve v době prázdnin k nedělní tiché adoraci do katedrály – eucharistické kaple vždy od 19:00 do 20:00

  • Děti a mladí jsou ode dneška do pátku na farním táboře ve Vysokých Žibřidovicích. Pamatujme na ně, prosím, v modlitbě.

  • CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE OLOMOUC VE SPOLUPRÁCI S ARCIBISKUPSTVÍM OLOMOUCKÝM A FARNOSTÍ ŘÍMOV POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU A BESEDU S ANNIE LAURENT, AUTORKOU KNIHY: ISLÁM. Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. TERMÍN KONÁNÍ: 31. 8. 2022 V ČASE 17:00 – 19:00 HOD. MÍSTO KONÁNÍ: SÁL ARCIBISKUPSKÉ KURIE, BISKUPSKÉ NÁM 1, OLOMOUC – více na vývěsce

  • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE OLOMOUC VE SPOLUPRÁCI S ARCIBISKUPSTVÍM OLOMOUCKÝM A FARNOSTÍ ŘÍMOV POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU A BESEDU S ANNIE LAURENT, AUTORKOU KNIHY: ISLÁM. Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. TERMÍN KONÁNÍ: 31. 8. 2022 V ČASE 17:00 – 19:00 HOD. MÍSTO KONÁNÍ: SÁL ARCIBISKUPSKÉ KURIE, BISKUPSKÉ NÁM 1, OLOMOUC – více na vývěsce

  • Prázdninový program bohoslužeb v Hodolanech během prázdnin: pátek v 18:00 a v neděli v 8:30.